FREDERICIA

Fredericia Bymidte får ny strategi, hvor der nu skal bruges mellem 500.000 og 700.000 kr.

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fredericia Bymidte står overfor en række udfordringer, men også et stort potentiale. En ny strategi skal sætte retningen for udviklingen af bymidten og sikre et attraktivt og levende byliv for alle

Den nye Bymidtestrategi blev godkendt af Fredericia byråd på onsdagens byrådsmøde – Bystrategien er udarbejdet på baggrund af analyser fra Grandville og Cowi, samt inddragelse af relevante interessenter.

Fredericia deler mange af de udfordringer, som andre danske byer står overfor, fx klimaforandringer og ændrede detailhandelsvaner. Men byen har også en unik geografi, demografi og historie, der giver mulighed for unikke løsninger. En af de største udfordringer er at tilpasse bymidten til de nye indkøbsvaner. Flere og flere handler online, og det stiller krav til en mere varieret og oplevelsesrig bymidte, der kan tiltrække besøgende både til hverdag og fest.

Klimaforandringerne er en anden stor udfordring, som skal håndteres i bymidten. Det betyder bl.a., at der skal skabes flere grønne områder og bedre plads til de bløde trafikanter.

Fokus på detailhandel og oplevelser

Strategien lægger stor vægt på at styrke detailhandlen i bymidten. Det skal ske ved at skabe en mere fokuseret struktur med et hierarki af gågader, hovedtrafikårer og parkeringsområder. Der skal også være mere plads til oplevelser og aktiviteter, fx caféer, restauranter, butikker med fokus på oplevelser og kulturtilbud.

Bymidten skal også blive grønnere og mere klimavenlig. Det betyder bl.a., at der skal skabes mere plads til grønne områder, og at der skal anvendes mere klimavenlige materialer i byggeriet. Der skal også være bedre plads til de bløde trafikanter, fx cyklister og gående.

Sammenhængende bymidte

Strategien lægger også vægt på at skabe en mere sammenhængende bymidte. Det betyder bl.a., at der skal være bedre forbindelser til Volden og de grønne områder i resten af kommunen. Der skal også være en bedre sammenhæng mellem de forskellige områder i bymidten, fx gågaden, havnen og det historiske centrum.

Byrådet frigav 600.000 kr. i denne omgang

Bymidtestrategien skal omsættes til konkrete tiltag, og det vil kræve investeringer. Der vil blive udarbejdet et handlingskatalog, der skal drøftes i budgetforhandlingerne. Det vil bestå af analyser og undersøgelser i forbindelse med evt. åbning af Danmarksgade for biltrafik, samt konkrete prøvehandlinger i bymidten.