Læserdebat

Frås og dårlig politisk ledelse

Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Ny Borgerliges forhandlingskrav til sidste års budgetforhandlinger (for 2023) krævede et stop for kommunale ansættelser, og en oprydning på en lønningsliste med over 4500 ansatte. I det private erhvervsliv er det sund fornuft, at driftsstrukturen er i balance. Det burde også gælde Fredericia Kommune, men fraværet af politisk vilje, rammer og kontrol, har atter skabt farcelignende tilstande og løbske ansættelser. 

På kultursiden vedtog Byrådet at afsætte 2 mio. kr. pr. år for at tiltrække sportsbegivenheder og udarbejde en sports- og evenstrategi. Den sag løb også helt af sporet. Kulturudvalget godkendte, at der af de to millioner kroner, blev afsat et beløb på 0,6 mio. kr. årligt, til oprettelse af en varig stilling. Nye Borgerlige stemte imod forslaget, fordi vi ikke kunne tiltræde at Kultur udvalget udvider den kommunale medarbejderstab med en nyoprettet varig stilling. Ansættelsen er ikke i overensstemmelse med budget 2023. 

Folkeskolen er også stukket helt af. Det ligner det vilde og grænseløse Vesten. Der ansættes uden hensyn til helheden, medens kernevelfærdsområder lider og skatteborgere oplever serviceforringelser.

Folkeskolen kendes på udslidte undervisningsmiljøer der forbliver udslidte, fordi politikerne hellere vil bruge penge på at ansætte lærere i overflod. 

Fredericia er med til at tvinge regeringen til at sætte os under administration – som regeringen har varslet – fordi bureaukrati, dobbeltadministration og manglende politisk vilje har kørt ansvarligheden i sænk. Det private erhvervsliv mangler arbejdskraft og der er plads nok til medarbejdere der må se sig om efter er arbejde ”udenfor”. 

Det er let at pege på den kommunale forvaltning og fyre et par embedsmænd eller en skoleleder og 30 skolelærere, men problemet ligger hos de politiske beslutningstagere. Frås med offentlige midler, manglende kontrol og ligegyldighed det er, hvad det drejer sig om. 

Der er helt enkelt ikke styr på kritiske velfærdsområder. Det er helt uacceptabelt og pengene fosser ud af vores kommunale kasse, og får kommunens sparegris til at ligne en fastelavnstønde der har fået en fuldtræffer

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv