Home Læserdebat Fra kassetænkning til ”mennesketænkning”
Fra kassetænkning til ”mennesketænkning”

Fra kassetænkning til ”mennesketænkning”

0

Når vi ser på, hvordan vores samfund er bygget op i dag så har alt for mange mennesker ikke mulighed for at bidrage til samfundet med de ressourcer, de har, vi har skabt et samfund hvor man skal passe ind i en kasse frem for sådan som det burde være at kassen passede til den enkelte. Sådan er det desværre også i Fredericia og det mærker man især, hvis man er arbejdsløs, sygdomsramt, handicappet eller har pårørende der er.

Jeg ønsker at skabe et Fredericia, hvor alle mennesker er værdifulde og hvor der er tillid til at alle har lyst til at bidrage til fællesskabet. Alle skal have mulighed for at deltage i arbejdsfællesskaber, uanset om det er som fuldtids- eller deltidsansat og med de skånehensyn den enkelte har brug for.

Det Fredericianske beskæftigelsessystem skal reformeres, så det skaber de bedst mulige rammer for, at alle kan indfri deres potentialer. Der skal ses på det enkelte menneskes ressourcer. Jeg vil fra kassetænkning til “mennesketænkning”.

Der skal i Fredericia være fokus på, hvordan vi bedst muligt kan støtte de personer, der har behov for det. Beskæftigelsessystemet skal være en ressource, som borgere kan drage nytte af i form af rådgivning, vejledning og anden støtte. Der skal ydes løbende vejledning og sparring med den enkelte, så vi ikke overlader folk udenfor arbejdsmarkedet til sig selv. Personligt har jeg selv oplevet i forbindelse med at have været i systemet grundet sygdomsforløb, hvordan man totalt er overladt til sig selv og en enorm stor mangel på tilbud og man har blot gået og ventet på Arbejdsmarkeds Erhvervssikring havde færdigbehandlet min sag så man kunne smide mig af sygedagpenge som man allerede forsøgte sig med for et år siden selvom det var imod reglerne.

Jeg ved det som ansat må være svært at være i det der skisma med hvor meget man kan byde den enkelte for man skal også passe på denne når  man f.eks. er i et stressforløb og hvor meget man skal byde ind med af tilbud og initiativer. Her har jeg personligt mærket kassetænkningen og oplevet hvor svært det tilsyneladende er her i Fredericia at tage udgangspunkt i den enkeltes udgangspunkt, ressourcer og kræfter og dermed behov for tilbud.

Det virker på mig som om vores dygtigt ansatte på jobcenteret styres med hård hånd ovenfra og de derfor har svært ved at tilrettelægge en hel individuel hjælp der favner den enkeltes behov.

Jeg ønsker en udvikling af socialpolitikken fra såkaldt systemvelfærd til relationsvelfærd. Relationsvelfærd indebærer, at sociale indsatser tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov, modsat systemvelfærd, der tager udgangspunkt i standardiserede løsningsmodeller med meget høj grad af kontrol og administration. 

Her i Fredericia hører vi blandt andet lokalpolitikere fortælle, at man efter den store undersøgelse af jobcenteret nu er begyndt at tage udgangspunkt i den enkeltes drømme og ønsker. Det er ikke det jeg selv har oplevet og det er ikke det jeg har hørt fra en del andre. Det er stadig meget standardiserede løsningsmodeller og kontrol og administration er stadig det de ansatte synes at bruge mest tid på.

Det vil jeg have lavet om. De ansatte skal bruge tid på tilbud målrettet den enkelte og ikke kontrol og administration.

Jeg ønsker, at Fredericias sociale frontmedarbejdere – sagsbehandlere, socialrådgivere og gademedarbejdere m.fl.– frisættes til at bruge deres faglighed til at skabe en tillidsfuld relation med borgeren, hvor den enkeltes individuelle ønsker, behov og drømme er omdrejningspunktet for indsatsen. Lige nu er de ikke frisat selvom, der er lokalpolitikere og chefer på området, der gang på gang udtaler noget andet.

Der skal en hel anden politisk agenda til og den vil jeg gerne involvere Fredericianerne til at tage del af og være med til at forme.

Søren Haastrup

Spidskandidat KV21

Alternativet Fredericia