SAMFUND

Fra 1. marts 2024 kan der højest betales 15.000 kr. kontant ved køb af varer

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det er hvidvaskloven der ænder det maksimale beløb fra 20.000 kr. til 15.000 kr. fremgår det af regeringens lovforslag

“For at forebygge at kontanter, der stammer fra kriminelle aktiviteter, uden hindringer kan anvendes som betaling for varer og tjenesteydelser og dermed omsættes til andre værdier, indeholder hvidvasklovens § 5 desuden regler om, at erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven, ikke må modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover.”
Det fremgår af lovforslaget, der forventes vedtaget inden for kort tid, og som Erhvervsminister Morten Bødskov nu ønsker at nedsætte til 15.000 kr..

Reglen med den maksimale betaling kontant med 20.000 kr. har været gældende et stykke tid, men med den varslede tilbagetrækning af 1.000 kroner sedler, er der opstået en frygt for, at dels kriminelle vil forsøge at få omsat disse sedler, dels at sorte penge bliver hvidvasket.

Nationalbankens opgørelser viser, at der på tidspunktet for indkaldelsen er en værdi af 21,6 mia. kr. i omløb i denne seddeltype. Hvidvasksekretariatet vurderer, at 8-11 mia. kr. af de 21,6 mia. kr. i 1.000-kronesedler kan være en del af den kriminelle økonomi og dermed udgøre en risiko for hvidvask.