Politik

Forvaltningens forslag om besparelse vækker forundring og er “en gåde”

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Høringssvar fra Krisecenter for mænd indikerer, at forslaget fra forvaltningen ikke stemmer overens med kendte oplysninger på Rådhuset

Høringssvaret som formand for Mændenes krisecenter, Bo A. Lundgreen, har indgivet, er en lang rettelse af af de oplysninger forvaltningen har afleveret til politikerne.

Som eksempel nævner forvaltningen, at krisecentret er til for mænd i akut bolignød, og hvor disse mænd kan overnatte. Her overser forvaltningen, at formålet er at ”yde(r) kriseramte mænd hjælp til at få dækket deres basale behov, således at de får overskud til at gøre noget ved deres engen situation”. Det bliver heller ikke nævnt for politikerne, at krisecenteret også er for mænd, der har en bolig, men som er i en svær livssituation, og de også kan finde hjælp ved fagligt personale og frivillige i krisecentret.

Bo. A. Lundgreen. Privatfoto.

Bo A. Lundgreen påpeger i høringssvaret, at naturligivs er der også tale om mænd der er blevet boligløse; til gengæld er ingen af disse mænd, som krisecentret har kontakt med, blevet bolig eller hjemløse igen. For formanden er det “en gåde”, at der i forslaget står: ”Det er forvaltningens vurdering at ikke alle beboere, der tilbydes overnatning kan betegnes som værende i akut bolignød”. Det er krisecentret bestem ikke enig i. “Gåden” går på, hvor forvaltningen har den viden fra.

For de mænd der er blevet boligløse, er krisecentret med til at hjælpe beboerne til en blivende bolig, og det gør de gennem et bredt netværk af udlejere. Samtidig påpeger Bo. A. Lundgreen, at det ikke “kun” er boligsituationen der hjælpes med på krisecentret, men også de årsager der førte til manden mistede sin bolig.

Høringssvaret udtrykker også forundring over, at ”Forvaltningen kender ikke den faglige baggrund for de vurderingskriterier, der ligger til grund for opholdets varighed”. Forundringen går på, at der mellem Rådhuset og Krisecenter for mænd gennem årene har været afholdt “statusmøder”. Bo. A. Lundgreen mener derfor, at det ville have været naturligt at spørge ind til dét.

“Fremstillingen fremstår derfor meget ensidig!” skriver formand Bo. A. Lundgreen slutteligt, og nævner de mænd der hjælpes gennem mange andre tiltag, og som forvaltningen ikke nævner, selv om “det ikke er nogen hemmelighed.”

Forvaltningens forslag er en besparelse på 519.000 kr.. For mænd der er boligløse og derfor skal tilbydes ophold på et forsorgshjem, vil udgiften være på 1.300.000 kr. (i 2022) for Fredericia Kommune, oplyser formand Bo. A. Lundgreen i høringssvaret. Dermed bliver en besparelse til en væsentlig større udgift for Fredericia Kommune, lyder argumentet.