Læserdebat

Forstyr ikke vore cirkler – vi kan selv

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal, Fredericia

Øsamfund har nogle indspiste forståelser af at være en sammentømret menneskegruppe med fælles selvforståelse, der viser sig i indstillingen ”os og de andre”.

Sådanne samfund taler om tilflyttere i første, anden og tredje generation, hvor det er tilflytteren og tilflytterens datter, der er lidt specielle. ”moderen var lidt mærkelig”.

Fredericia har samme tendenser, når man anvender udtrykket: ”Han er en rigtig fæstningsdreng”, der betyder, at han en af os og rigtig.

På en bus i Norgesgade kom en ældre mand ind og bestilte billet til udenfor byen (udenfor voldene). Han skulle til Vest Centeret. En rigtig ”fæstningsdreng”?

Den fortsatte militærdyrkelse i stedet for glæden ved eksempelvis Fredericias multikulturelle samfund vækker undren. Fredericia kunne være foregangssamfund indenfor kulturel og religiøs sameksistens, hvor man i stedet fejrer 6. juli 1849. Al ære herfor, men det virker underligt, at det stadig fejeres som noget af det vigtigste efter næsten 180 år. Er intet afgørende vigtigt sket siden?

Fra 1921 havde Fredericia socialdemokratisk borgmester indtil 2010, hvor venstremanden Thomas Banke valgtes. Desværre gik det skævt, så socialdemokraterne igen tog over. Fredericias store problem er socialdemokraters ofte middelmådighed uden rigtig luft under visionsvingerne, men de er flest med 9 kommunalbestyrelsesmedlemmer af 21, hvilket skyldes befolkningssammensætningen.

Venstre er kommunalbestyrelsens næststørste parti med 5 medlemmer og virker religiøse eller klanagtige.

Har Venstre visioner for hele Fredericia?

Begge partier har en stærk tendens til at lukke sig om sig selv og sætte tilhørsforhold over kvalitet og indsigt ved udvalgspostfordeling.

Samtidig er der tvivl om, hvem der er hvem. Er borgmesteren marionetten, der skal ned i baglandet hos den egentlige borgmester og spørge? Den nuværende borgmester virker til at være standin.

Spørgsmålet stiller sig så, vil det samme være tilfældet med Venstre, hvis de skulle få mulighed for borgmesterposten? Det virker som om, spidskandidaten skal ned og spørge i gruppen.

Både socialdemokrater og venstrefolk er udemokratiske, når baggruppen ikke nødvendigvis er folkevalgt.

Beslutningsprocessen skal foregå i kommunens mødelokale med hele kommunalbestyrelsen, gerne planlagt i et udvalg! Hvis det er baggrundsgrupperne, der bestemmer, er demokratiet sat ud af spil, så der ikke arbejdes for hele kommunens befolkning, men kun for gruppen selv.

”Forstyr ikke vore cirkler – vi kan selv”!

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv