Home Læserdebat Forkert timing
Forkert timing

Forkert timing

0

Læserdebat af: Connie Maybrith Jørgensen, byrådskandidat SF Havepladsvej 142, Fredericia.


Fredericia Dagblad bringer d.23.5.2021 en artikel, hvoraf det fremgår, at det samlede Byråd d.21.05.2021 har været indkaldt til et temamøde over emnet “Regler og roller for politikere og embedsmænd, på foranledning af borgmestersagen, advokatundersøgelsen og den interne afdækning af en række kritisable forhold på rådhuset”. Det fremgår ligeledes af artiklen, at der på Temamødet var indkaldt ekspertbistand fra Kommunernes Landsforening. SF Fredericia vil meget kvittere for initiativet til mødet, det er helt sikkert et skridt i den rigtige retning og blandt andet en af de metoder SF har peget på, som vil kunne forebygge nye skandaler og overtrædelser af Kommunalfuldmagten. Til vores store undren mener Venstre og Nye Borgerlige, at der er her er tale om “Forkert timing” da et nyt byråd skal vælges om et halvt år. Peder Tind påpeger ydermere på “at Venstre har helt styr på deres forpligtigelser”. -SF og formentlig også Fredericias øvrige befolkning vil nok sætte stor pris på, at Fredericia kommune styres efter love og regler den resterende tid inde valget. Det fremgår i en udtalelse til artiklen, fra Peder Tind “at tre Venstre-folk boykottede temamødet og ligeledes fremgår det “ at Christian Jørgensen var med på en lytter”, (som Peder Tind formulerer det), – havde han fået mundkurv på?. Vi er i SF stærkt bekymrede over den ansvars fralæggelse, som de to borgerlige partier her præsenterer læserne for. Partierne har begge godkendt og accepteret, – den ureglementerede ansættelse af den tidligere kommunal direktør, – det at politiske sager blev koncentreret i ØK udvalget uden om fagudvalgene. Man registrerede ej heller,- at sager blev fjernet fra dagsordner i ØK, – kuldsejlingen af Fredericia Teaters økonomi, blot for at nævne lidt af det som er hændt i den seneste byrådsperiode. Hvis Venstre og Nye Borgerlige seriøst mener, at de har styr på love og regler, så må vi i SF konstatere, at de samme to partier må have bidraget til, at de ikke lovmedholdige beslutninger med åbne øjne! Vi vil dog gerne sige de samme to partier tak for, at de nu et halvt år før kommunalvalget bekender kulør og står ved deres ansvar.

SF arbejder for at sikre vejen til åbenhed og borgerinddragelse!Vi vil have et stop for beslutninger bag lukkede døre. – SF accepterer kun behandling af sager på lukkede møder, når det er lovbestemt. Vi vil med garanti fortsat arbejde for at borgernes spørgetid i forbindelse med byrådets møder genindføres. Der skal være tid og rum til dialogen imellem borgere og lokalpolitikere. Det fungerer fint for Regionsrådet i Region Syd samt i mange andre Byråd i andre kommuner.