Læserdebat

Forening opfordrer til dialog: Udtalelse om førtidspension møder kritik

Læserdebat af: Jan Filbært, Formand og Kontaktperson for foreningen Retssikkerhed For Alle, Fredericia 

Fru Kirsten Hassing Nielsen skriver i sit læserbrev den 23 august, at der skal være:

… en fokuseret indsats i beskæftigelsen og indsatsen overfor ledige borgere. Desværre ligger Fredericia fortsat højt, når det gælder personer på overførselsindkomster hvor førtidspension er et af problemerne.”

Udtalelsen kommer her op til de kommende budgetforhandlinger og er med til at sætte en dagsorden, der danner et billede af, at borgerne i Fredericia som er på eks. førtidspension, blot er nogle mennesker der har fået en lille pause fra det danske arbejdsmarked og nu trænger til at komme tilbage igen.

I foreningen Retssikkerhed For Alle, ser vi denne her udmelding som værende beskæmmende og meget trist, når man tænker på at fru Kirsten Hassing Nielsen sidder i beskæftigelses og sundhedsudvalget.

Hvis de øvrige medlemmer i beskæftigelses og sundhedsudvalget har samme opfattelse som fru Kirsten Hassing Nielsen, ja så går vi en meget travl tid i møde for vores forening, for vi vil komme til at se væsentligt flere sager end dem vi har nu, hvor mennesker nærmest brækker midt over efter mange års kamp for at få fred og ro i deres liv.

Der ud over finder vi, det er en hån mod de sagsbehandlere der sidder i kommunen, de gør et kæmpe arbejde for at fastholde borgerne der hvor borgerne er i livet, dette i et tæt samarbejde med os som forening, så når de og vi når frem til i et tæt samarbejde, at der kun er førtidspension tilbage, ja så har alle sten været vendt og drejet og borgerne har været gennem det loven foreskriver.

For at styrke beskæftigelsen, bør fokus være:

  • At arbejde med dem, der kan arbejde
  • At virksomhederne tager ansvar og tilpasser arbejdspladser til borgere med skånehensyn

Man vil gerne styrke beskæftigelsen, men det gør man ikke ud fra at tage de der ikke kan arbejde, det gør man ud fra de mennesker der kan arbejde og som har resurserne og kræfterne til det. Virksomhederne må tage deres ansvar ved at tilpasse arbejdspladserne til de borgere der har nogle skånehensyn, vi når ingen steder med bare at tvinge folk ud i et arbejde.

Hvis fru Kirsten Hassing Nielsen sammen med beskæftigelses og sundhedsudvalget, mener at tvang er vejen frem, ja så vil vi opleve en regning der bliver flere gange så høj som den man har nu.

Vi kan kun atter engang opfordre til at udvalget og partierne invitere foreninger og organisationer der hjælper og støtter borgere med udfordringer, ind til dialog omkring det arbejdsmarked der skal være i Fredericia kommune.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv