FREDERICIA

Foredrag: Ålegræs i Lillebælt

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Se foredraget omkring Ålegræs i Lillebælt på DanmarkC TV

Ved Naturpark Lillebælts Nytårskur, var der stor fokus på livet i Lillebælt – herunder også udplantning af Ålegræs.

Tangskove

De fleste der færdes i og omkring Lillebælt kender til tangskovene. Men ikke alle ved, at der under overfladen også findes frodige og blomstrende enge af planter, der ligner græs. Og det er lige nu, de blomstrer – Ålegræs-engene.

Ålegræs er ikke tang, men en plante med blomster, blade og rødder – præcis som vi kender det fra græs på land. Og rent evolutionært er havgræsserne da også planter, der har været en tur på land, men som så er kravlet tilbage i havet. Man kan lige nu se det blomstrende ålegræs, som har en mørkere farve end det øvrige ålegræs. Blomsterne er ganske små og svære at se, selv hvis man plukker en plante.

Undervands-engene spiller en stor rolle som levested, læ og skjul for mange fisk og smådyr og som fødeemne for flere fugle.

Man finder ålegræsset på det lave vand hvor der er sand- eller mudderbund. Ålegræs har brug for meget lys for at kunne vokse og har det derfor bedst i klart vand. Biologerne bruger da også ålegræsengenes udbredelse når de skal vurdere havområdernes miljøtilstand. Jo renere vandet er, jo dybere kan solens stråler nå ned og få ålegræsset til at gro.

Ålegræsset er truet

Århus Universitet skriver i en artikel fra november 2020 at man verden over har oplevet en så voldsom tilbagegang i havgræsengenes udbredelse, at det har gjort dem til nogle af klodens mest truede økosystemer. I Danmark dækkede ålegræs tidligere meget store arealer i fjorde og bælter, men de sidste 100 år har været kritiske for ålegræsset. Tilbagegangen skyldes bl.a. eutrofiering, bundtrawl og havopvarmning.

I forbindelse med projektet ”Better Birdlife” arbejder Naturpark Lillebælt og Middelfart Kommune bl.a. på at etablere nye ålegræsenge.

Se med på DanmarkC TV lørdag, hvor vi bringer et længere foredrag om Ålegræs i Lillebælt.

Se sendetidspunktet i boksen nedenfor.