TAULOV

Forberedelserne til Royal Run nåede lørdag til Tavlhøj Aktivitetscenter

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

En af nøglepersonerne var Søren Lind Jensen der var den ene af to grilmestre

Royal Run er for de fleste, og det handler ikke kun om at løbe hurtigt. Derfor er det helt i tråd med grundlaget for Royal Run, at også ældre medborgere indbydes til at deltage.

Forberedelserne til Royal Run fandt lørdag sted flere steder i kommunen, og herunder Tavlhøj Aktivitetscenter. Her bød David Gulløv (A) velkomnen, og takkede aktivitetscentret for at gå ind i samarbejdet. Og der lød en stor tak til de mange frivillige, der med stor iver har taget fat i dagens opgaver.

David Gulløv glæde sig over de mange frivilliges indsats. Foto: DanmarkC TV.

Ved en lille ceremoni fik oberstløjtnant Lars Abild fra “vores” Føringsstøtteregiment overrakt depechen som et synligt tegn på, at regimentet har opgaven med et arrangement lørdag den 5. april.

Oberstløjtnant Lars Abild med depechen. Foto: DanmarkC TV.

Næste aktivitet bliver på Hyby Fælled, med indkørsel fra Læsøvej, fortalte seniorsergenten til DanmarkC TV. Deltagerne kommer ikke ind på den ellers så berygtede forhindringsbane, men kan se frem til basistræning, en løbe/gå tur og nogle styrketræningsøvelser.

Seniorsergent Martin Ramsdal. Foto: DanmarkC TV.

En af de frivillige var som nævnt Søren Lind Jensen. I det daglige underviser han i sløjd på aktivitetscentret og er pedel for det store og indbydende hus. Ægtefællen Connie er også aktiv i centret, og med i brugerrådet.

Søren Lind Jensen bag sin grill. Foto: DanmarkC TV.

Se mere i nyhederne lørdag den 9. marts kl. 7.

Tavlhøj Aktivitetscenter bød velkommen til Royal Run. Foto: DanmarkC TV.