SAMFUND

Forældre, venner og fritidsliv har afgørende betydning for unges brug af rusmidler

En ny rapport kortlægger erfaringerne og effekten ved at forebygge unges brug af alkohol, tobak og stoffer inspireret af islandske erfaringer, hvor særligt familie, venner og fritidslivet bliver fremhævet som væsentlige beskyttende faktorer i indsatsen.

Jo mere tid forældre bruger sammen med deres unge, jo større positiv indflydelse har det på de unges brug af rusmidler. Ligeså har det betydning for brugen af rusmidler hos unge, om deres venner drikker og ryger, og om de selv deltager i organiserede fritidsaktiviteter.

Det viser rapporten “Kortlægning af den islandske model – Familie, venner og fritid som beskyttende faktorer for unges rusmiddelbrug”, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

I Island har de haft stor succes med at mindske unges brug af alkohol, tobak og stoffer. Endda så meget, at islandske unge er gået fra at have det højeste forbrug i Europa til at være blandt dem, der ryger og drikker mindst. Faldet tilskrives primært den islandske forebyggelsesmodel, hvor unges familie, venner, fritid og skole bliver inddraget i en forebyggende indsats.

”Erfaringerne fra Island viser, at vi skal målrette vores indsatser, så vi i langt højere grad har fokus på, hvilke faktorer og omgivelser, der kan beskytte unge mod et højt rusmiddelforbrug. Derfor skal de erfaringer, vi kan få gennem rapporten, være med til at supplere den måde, vi og kommunerne arbejder med forebyggelse og med at mindske unges brug af rusmidler,” siger Maria Koch Aabel, programleder for Fælles om ungelivet.

En inspiration til kommunernes arbejde

Rapporten er udarbejdet som en del af indsatsen ”Fælles om ungelivet,” hvor Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Trygfonden og de fem pilotkommuner Odder, Sorø, Gentofte, Aalborg og Silkeborg arbejder for at skabe rammerne for et ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en lige så markant rolle, som de gør i dag.

Målet med rapporten er at give kommuner og andre interesserede aktører en oversigt over den tilgængelige viden om beskyttende faktorer for unges rusmiddelbrug med fokus på forældre og familie, venner og fritidslivets betydning. Eksempelvis kan kommunale medarbejdere slå op i kapitlet om familiens betydning for unges rusmiddelbrug og finde en oversigt over, hvilke forhold, der med udgangspunkt i de islandske erfaringer gør sig gældende for forældre som beskyttende faktor. Ud over tid brugt sammen med sin teenager er det fx også væsentligt, at forældre kender den unges venner og engagerer sig i deres liv.

”Jeg håber, at kommunerne kan lade sig inspirere af erfaringerne og fx bruge det som afsæt til at gå i dialog med og i højere grad engagere forældre til teenagere, fritidsklubber, foreninger, og andre arenaer, hvor unge befinder sig i deres fritid., siger Maria Koch Aabel.

Husk at følge os på http://www.YouTube.com/DanmarkCTV og via facebook!

Læs nyhederne mens de sker – på www.DanmarkC.TV