Læserdebat

Folkeskolen skal være det naturlige valg

Maria Sloth, Enhedslisten Kongensstræde 47, 7000 Fredericia, har startet en debat omkring folkeskolenFor mange familier fravælger folkeskolen. Den udvikling skal vendes. Folkeskolen skal være et skoletilbud der forbindes med kvalitet, fællesskab, trivsel, moderne læring og gode rammer.Det kan og skal vi leve op til.Et motiveret og kvalificeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor skal normeringerne forbedres. Vi er stolte af at have en god arbejdstidsaftale med lærerne i Fredericia. Det er første skridt, men vi må fortsætte fokusset på at sikre arbejdsglæden og dermed fastholde det gode personale. Arbejdsvilkårene må ikke forringes for at dække andre udgifter i skolerne, men skal forbedres skridt for skridt.Af konkrete forbedringer foreslår Enhedslisten at- Max 24 elever i klasserne – Mere brug af to-voksen-undervisning – Indhent vedligeholdelses-efterslæbet- Stop for skolelukninger i landsbyerne- Pladsmanglen på Frederiksodde skal løses.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv