FREDERICIA

Folkeskolen i Fredericia: Forældrene har givet deres børns skoler karakterer

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020 er netop offentliggjort

Forældrenes karaktergennemsnit i skemaerne herunder afspejler Fredericia Kommune under ét.
Der er forskelle fra skole til skole, men DanmarkC TV har kun medtaget gennemsnitte for Fredericia.

DanmarkC TV har ikke medtaget SFO, men alene folkeskolens 9 klasser.

Forstå tallene
For hvert spørgsmål er der angivet hvor mange forældre der har svaret. Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen er gennemført af Danmarks Statistik i marts-juni 2020. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5).

Forældrenes tilfredshed med folkeskolerne i Fredericia – gennemsnit
UNDERVISNINGENSvarGennemsnit
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes arbejde med:
At motivere dit barn til at lære mere2.0513,8
At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov2.0523,7
At udfordre dit barn fagligt2.0533,9
At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammengænge2.0503,9
At udvikle dit barns selvstændighed2.0523,9
Samlet tilfreds med dit barns faglige udbytte af undervisningen
Samlet tilfredsmed dit barns faglige udbytte af undervisningen2.0513,8
BARNETS TRIVSEL
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes arbejde med
At få dit barn til at føle sig tryg og glad2.0514,0
At skabe et godt klima i klassen2.0503,8
At skabe ro og orden i klassen2.0473,6
GENERELLE SAMARBEJDE
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med
Det generelle samarbejde mellem dig og dit barsns lærer2.0514,0
MOBNING
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med
Skolens indsats for at begrænse mobning1.9483,7
SKOLENS LEDELSE
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med
Ledelsens arbejde med at forbedre det faglige nivesu på skolen1.9553,6
Ledelsens kommunikation til dig om ændringer og nye tiltag på skolen2.0263,8
OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med
Skolens indsats for at klæde dit barn på til at træffe et oplyst valg om ungdomsuddannelse, fx via uddannelsesvejledning5693,7
SAMLET TILFREDSHED MED SKOLEN
Samlet set med dit barns skole2.0533,9
Kilde: Indenrigsministeriet

Sammenligning:

GennemsnitUdgift pr. elev
Kolding4,158.000 kr.
Vejle4,071.000 kr.
Middelfart4,076.000 kr.
Fredericia3,970.000 kr.
Kilde: CEPOS

Indenrigsministeriet har lagt alle tal ud HER. Her kan også ses “karaktererne” for de enkelte skoler.