MEDDELSER

Førsteplads for åbenhed til Vejle Sygehus

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Prisuddelingen foregik i Kulturhus Svendborg fredag 4. april, hvor der var spænding blandt repræsentanterne for de fem nominerede projekter. Da vinderne endelig blev udråbt var der to glade vindere, da dommerkomitéen i år, havde valgt at to projekter skulle deles om førstepladsen og de 250.000 kroner.

Det blev altså Patient- og pårørenderådet på Vejle Sygehus og projektet ”Tid og Nærvær” fra Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, som hver fik en kæmpecheck på 125.000 kroner med hjem.

FOTO : Charlotte Dahl
FOTO : Charlotte Dahl

Inspirere andre

Formand for Patient- og pårørenderådet Trine Læssø Sørensen og medlem Willly Mathiesen modtog med stor glæde prisen, diplom og blomster.
– Det er selvfølgelig en stor cadeau for det arbejde, vi har sat i gang, og vi vil fortsætte i den retning, vi har lagt, og arbejde for at patienter og pårørende i endnu højere grad ses som partnere. Vi håber, at prisen kan være med til at inspirere andre til at gøre det samme, og vi vil blive ved med at gøre opmærksom på os selv, sagde Trine Læssø Sørensen.

Tanken om flere råd er ikke fjern

Sygeplejefaglig direktør på Sygehus Lillebælt, Helle Adolfsen, var også glad og stolt over prisen:
– Prisen betyder, at vi kan gøre et endnu bedre arbejde – hver dag. Den patientoplevede kvalitet er enorm vigtig for os. Dét som Patient- og pårørenderådet bidrager med, er så vigtigt at vi slet ikke kan forestille os, ikke at have det, sagde Helle Adolfsen.
Patient-og pårørenderådet på Vejle Sygehus er for kræftpatienter og deres pårørende. Men der er også mange andre patientgrupper på Sygehus Lillebælt, og tanken om at oprette flere råd ligger lige for:
– Erfaringerne er så gode, at det sagtens kunne inspirere os til at udvide med andre råd for andre patientgrupper, sagde Helle Adolfsen.

Beundring over engagement

Oversygeplejerske på Onkologisk Afdeling, Susanne Lauth, har også været med i hele tilblivelsen af Patient- og pårørenderådet, og hun er fuld af beundring over, at meget syge mennesker, bruger tid på at bidrage.
– Det er fantastisk at opleve, at både kræftpatienter i et behandlingsforløb og patienter som er kommet sig over deres sygdom, har brugt deres tid og kræfter på at bidrage, for når man er kommet sig over en kræftsygdom, har man nok mest lyst til at komme langt væk fra sygehuset. Men dét at de bidrager med deres input, så vi kan forbedre behandlingen og forløbene for de næste patienter, er altafgørende for os, sagde Susanne Lauth.

Patient- og pårørenderådet mødes hver anden måned på Vejle Sygehus. Rådet består af seks pårørende, seks patienter og seks medarbejdere.

(Kilde: Sygehus Lillebælt)