TAULOV

Første plejehjemsråd ser dagens lys

Stævnhøj Plejehjem har som det første plejehjem i kommunen fået oprettet et plejehjemsråd

Senior- og Socialudvalget besluttede på deres udvalgsmøde i maj måned, at der skulle oprettes plejehjemsråd på alle kommunens plejehjem. Som det første plejehjem har Stævnhøj nu fået deres eget plejehjemsråd. 

”Fredericia er et godt sted at blive gammel, og sådan skal det gerne fortsætte med at være. Vi tror på, at plejehjemsrådene vil styrke beboernes og deres familiers indflydelse på hverdagen på det enkelte plejehjem, og at samarbejdet vil bidrage til en fortsat positiv udvikling af plejehjemmene. Plejehjemsrådene kan også fungere som en platform for den videre indsats med pårørendesamarbejdet f.eks. i forhold til en kommende kommunalpårørende politik”, siger Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget. 

Som noget af det første vil det nye plejehjemsråd her på Stævnhøj arbejde med, at beboerne og deres pårørende får mere indflydelse og bliver mere involveret i de aktiviteter, som sker på plejehjemmet. Bl.a. ved, at de får større mulighed for, at være mere deltagende i langt flere aktiviteter end der førhen var mulighed for.

”Jeg tror på, at det kan blive et forum, hvor beboer og pårørende i dialog med medarbejdere og ledelse får mulighed for at være med til at skabe den bedste hverdag for beboerne. Som pårørende til plejehjemsbeboere er det meget vigtigt at blive set og hørt, og når ens pårørende må flytte på plejehjem, så ønsker man at de må få så tryg en hverdag som muligt omgivet af omsorgsfulde mennesker. Der er rammer og vilkår som rådet ikke kan ændre på, men der kan sættes fokus på temaer og emner som er relevante for den trygge hverdag for beboerne”, siger Elsebeth Nissen, formand for plejehjemsrådet på Stævnhøj. 

”Når man som pårørende får mulighed for at se sine kære i andre situationer end blot i deres lejlighed og fællesrum, skaber det grobund for bedre relationer, og give mulighed for nogle gode samtaler med både egen pårørende, andre beboere på Stævnhøj og ikke mindst de ansatte. Vi tror på, at plejehjemsrådet vil kunne styrke beboerne og deres familiers indflydelse på hverdagen, og bidrage til en fortsat positiv udvikling omkring bl.a. aktiviteter”, siger Eva Ahm Holberg, plejehjemsleder på Stævnhøj.  

Anbefalingen omkring etableringen af plejehjemsråd har ligeledes været behandlet i Seniorrådet.

Seniorrådet er også meget positive og glæder sig over plejehjemsrådene. 

”I Seniorrådet synes vi, at det er meget positivt at inddrage beboere og pårørende på plejehjemmene i højere grad end tidligere. Nogle af os husker de tidligere Bruger- og Pårørende Råd, som langsomt forsvandt. Vi glæder os til samarbejdet med plejehjemsrådene på kommunens plejehjem”, siger Flemming Larsen, formand for Seniorrådet. 

Fakta

Plejehjemsrådet på Stævnhøj Plejehjem består af fire pårørende til beboere, en beboer fra Stævnhøj, plejehjemsleder, afdelingsleder,aktivitetsmedarbejder og en sygeplejerske. Der bliver holdt fire ordinære møder om året.