FREDERICIA

Fodgængere i Fredericia skal skrives i mandtal

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Byrådet har onsdag besluttet, at fodgængere i bymidten skal tælles over de næste tre år

Forvaltningen skriver i et resumé tl byrådet:

“På baggrund af analysearbejdet og de bystrategiske anbefalinger i forbindelse med Bymidtestrategien vurderes det at der er behov for et databaseret billede af flowet, og den kritiske masse i bymidten. I samarbejde med Fredericia shopping og Business Fredericia vil Fredericia kommune udføre en række fodgænger tællinger i bymidten. Målingerne skal foretages i en periode over tre år, som giver et billede på udviklingen over tid.”

Økonomi
Fredericias andel udgør 100.000 rådhus kr. som svarer til ca.50 %. Business Fredericia og Fredericia Shopping afholder driftsomkostningerne svarende til ca. 50% af de samlede udgifter.

Dermed løber optællingen over de tre kommende år op i 200.000 kr.

Metode
IMAS group indsamler oplysninger om besøgende og kundeflow i bymidter. Oplysninger indsamles fra kundetællere, gps, og andre kilder – systemet er 100% GDPR kompatibelt. Projektet indeholder datainsamling, analyse, visualisering og indsigt. Data kan fortælle om besøgendes bevægelsesmønstre og spidsbelastningstidspunkter osv.

Informationerne skal, sammen med detailhandelsanalysen bruges til at definere fremtidens detailhandels område, samt give et praj om hvor og hvornår vi har størst kritisk masse i bymidten.