FREDERICIA

FN dagen blev igen i år markeret på Øster Voldgade

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

FN blev officielt grundlagt den 24. oktober 1945, og den vigtige dag markeres også i Fredericia

Utallige har gjort tjeneste i udlandet for at arbejde for fred og frihed, og desværre også med meget store personlige omkostninger for flere.

De udsendte
Der har været udsendte fra beredskabet, politiet og forsvaret. Det særlige kendetegn har altid været den blå baret.

Danmark var i front da den første fredsbevarende styrke skulle opstilles. Det skete den 7. november 1956, og det var oberstløjtnant Carl Engholm der havde kommandoen.

I brændpunktet
Det var en dansk-norsk bataljon der blev udsendt i 1956, og opgaven var at arbejde for fred i den første alvorlige mellemøstkrise. Siden har Danmark ikke tøvet med at udsende fredsbevarende, og senere fredsskabende, enkeltpersoner og enheder i verdens brændpunkter.

Respekt for den blå baret
På FN dagen må soldater og tidligere soldater, der har haft FN-tjeneste bære deres blå baret. Derfor kan der netop i dag ses tjenestegørende, som uanset deres farve på den daglige baret, bærer den blå baret. Det kan de gøre med stolthed, for de har tjent fredens sag på opfordring af vores regering og Folketing.

FN dagen markeres af flere foreninger, som for eksempel De blå baretter, Danmarks Veteraner, og her i Fredericia også af Forsvarsbrødrene for Fredericia & Omegn.

Dagen er blevet fejret hvert år siden 1948.

FN-dag 2023. Foto: DanmarkC TV.
FN-dag 2023. Foto: DanmarkC TV.