Home Kultur Flot istandsat landhus i Højrup nomineret til pris
Flot istandsat landhus i Højrup nomineret til pris

Flot istandsat landhus i Højrup nomineret til pris

1

Huset, der er bevaringsværdigt i klasse 3, ligger højt – og synligt – i landskabet udenfor Taulov, med en meget smuk udsigt over dele af den fredede Elbodal.
Huset er en del af et landbrug, der i dag anvendes som stutteri. På ejendommen er yderligere et bevaringsværdigt beboelseshus fra 1777.

Mariann Skovgaard købte i 2017, sammen med et hold venner, en gammel landejendom med to stuehuse, beliggende i Højrup ved Taulov.

Huset, der er bevaringsværdigt i klasse 3, trængte til en kærlig hånd, og havde senest været opholdsplads, for udenlandske lastbilchauffører.

Huset bar præg af niveauforskelle i gulv og tilfældige opbygninger af vægge.

Flyttede fra Hillerød på Sjælland – til Højrup ved Taulov

Mariann Skovgaard der nu er pensioneret Jurist, var i 2019 endelig færdig med den nænsomme renovering af det flotte stuehus, og hun kunne derfor flytte fra sit daværende hjem i Hillerød på Sjælland, – og til Højrup ved Taulov.

Her havde Mariann nemlig fundet dét sted, der skulle danne rammerne om hendes pensionistalder.

Lørdag bringer DanmarkC TV en udsendelse, omkring huset i Højrup ved Taulov, hvor du kan komme med indenfor og se resultatet af den nænsomme renovering, af det flotte Landhus fra 1677.

Du kan se udsendelsen på kanal “SYD” lørdag klokken:

00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30 og 22:00.

Du kan også se udsendelsen her nedenfor, fra lørdag klokken 13:00.

Gennemgribende renovering

Udgangspunktet for renoveringen var alene en gennemgribende indvendig renovering af de oprindelige 4 forskellige gulvhøjder, udlægning af gulvvarme i hele huset, en ændret rumfordeling fjernelse af delvis nedlagt skorsten og gerne en delvis åbning af loftet til kip. Senere kom ønsket om en brændeovn til.

I forbindelse med nedtagning af vægbeklædning op optagning af gulv m.v viste det sig imidlertid, at det oprindelse bindingsværk og tavlene var i meget dårlig stand og trængte gevaldigt til en udskiftning. Stort set var det alene stråtaget, der var i rimelig stand.

På den baggrund kunne det konstateres, at projektet også ville omfatte en omfattende udvendig renovering, og med status af bevaringsværdigt skulle Fredericia kommune inddrages, samtidig med at der blev mulighed for at søge byfornyelsesstøtte til projektet.

Samarbejdet med kommunen har været meget fint. Der har været stor gensidig lydhørhed overfor bygherrens og kommunens ønsker, som har gjort det muligt at fastholde husets udvendige karakter, samtidig med at det blev et nyt og moderne hus indvendigt.
Det eneste “generende” ved samarbejdet med kommunen var, at arbejdet ikke kunne igangsættes før kommunens stillingtagen til byfornyelsesstøtte forelå, hvilket tog ca. ½ år.

Nyt bindingsværk

Huset endte med at få nyt bindingsværk på 3 sider og nye tavl. Samtidig blev huset – som oprindeligt – forsynet med 2 skorstene. Alt bindingsværk er udført i egetræ, der er tappet dyvlet sammen. Tavlene og skorstenspiberne er opmuret med kalkmørtel.

Indvendigt er alt skiftet og opbygget på ny, herunder el, varme og kloak, så huset nu fremstår helt moderne.

Gode løsninger

Processen er egentlig forløbet meget glat, når man tænker på, intet i et så gammelt hus er lige. Det skyldes ikke mindst arkitekten og håndværkernes evne og vilje til at finde løsninger.
Af særlige udfordringer skal nævnes to: Bygherren ønskede loft til kip – uden synlige hanebånd. Det endte med en løsning, hvor der – indvendigt – blev monteret 5 stålspær til at holde taget på særligt forstærkede fundamenter.
Den anden udfordring var ventilation/emhætte, hvor løsningen blev, at den ene af de to skorstenspiber, blev anvendt som udluftning/udsugning af fra emhætte.

.

.