Læserdebat

Flertalsafgørelser på udenrigsområdet er gift for Danmarks suverænitet

Læserdebat af: Sune Nørgaard Jakobsen, Kandidat til Europa-Parlamentsvalget for Dansk Folkeparti

Udenrigspolitik er et anliggende for Danmark.

Det kan være naturligt at alliere sig med ligesindede lande i udenrigspolitiske sager – men det bør ikke begrænses til EU.

Dansk Folkeparti mener generelt, at Danmark bør erkende, at vi i lyset af vores størrelse, skal indtage en mere tilbagetrukken udenrigspolitisk position end tidligere.

På de fleste områder i EU kræves der i dag enstemmighed eller kvalificeret flertal for at træffe beslutninger.

På det forsvars-, udenrigs-, og sikkerhedspolitiske område (FUSP) er der i EU i dag dog krav om enstemmighed. Kommissionen har et ønske om at ændre dette til flertalsafgørelser. I forbindelse med afstemningen om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022 kaldte daværende udenrigsminister Jeppe Kofod scenariet om flertalsafgørelser på forsvarsområdet urealistiske og lovede en ny folkeafstemning i tilfælde af, at enstemmigheden blev afskaffet. Løftet blev dog ikke skrevet ind i loven men alene anført i bemærkningerne.

Nu er der imidlertid grøde i regeringen. Den 23. maj 2023 udtalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at ”det giver god mening at diskutere om man på en pragmatisk måde kunne begynde at bruge flertalsafgørelser” på forsvarsområdet. Den 16. november 2023 tilkendegav statsminister Mette Frederiksen lignende tanker.

I praksis vil flertalsafgørelser på FUSP betyde, at beslutninger om en fælles hær eksempelvis vil kunne træffes med almindeligt flertal. Det samme gælder også spørgsmålet om at pålægge landene at udsende tropper. Det vil også betyde, at Danmark ikke vil kunne føre sin egen udenrigspolitik. Den vil blive fastlagt i Bruxelles.

Dansk Folkeparti vil kræve, at regeringen holder det løfte, de gav til danskerne i forbindelse med afstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022 om en folkeafstemning.

Dansk Folkeparti vil gennem Europa-parlamentet modarbejde ambitionerne om flere flertalsafgørelser.

Hvis du ligesom Dansk Folkeparti og jeg er modstandere af at overføre så vigtige beslutninger i hænderne på EU, så sæt dit kryds hos os og gerne personligt.

Jeg er opstillet som nummer 6 på liste O og du kan stemme på mig i hele Danmark.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv