FREDERICIA

FLERE PRAKTIKPLADSER TIL BYENS UNGE MENNESKER!

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia vil skaffe flere praktikpladser til byens unge mennesker! Derfor underskriver Dansk Byggeri, Fredericia Håndværker og Industriforening, EUC Lillebælt og Fredericia Kommune en partnerskabsaftale. Det sker på fredag.

– Parterne bag aftalen ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Fredericia kommune, der påbegynder en uddannelse inden for byggefagene, finder en praktikplads. Derudover ønsker parterne mere generelt at være med til at sikre, at byggebranchen også i fremtiden har kvalificeret arbejdskraft, oplyser kommunen.

De centrale elementer i aftalen er:

· At sikre byggebranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover.

· At sikre, at unge med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb og opnå praktikplads.

· At minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne.
· At øge indsatsen for at flere ledige kan finde beskæftigelse inden for branchen – det gælder såvel faglærte som ufaglærte. I den forbindelse skal ufaglærte vejledes om og opfordres til at påbegynde en uddannelse. 
· At styrke den generelle information til Folkeskolens elever om branchens uddannelses- og jobmuligheder – herunder også at øge fokus på de mere håndværksmæssige fagområder.

Som en del af aftalen – og for atbrande’ erhvervsuddannelserne i Folkeskolens overbygningsklasser – sender parterne i fællesskab ca. 250 elever til DM i Skills i Ålborg d. 24. januar, hvor de vil få en spændende og lærerig dag.

fa_logo3-1024