Læserdebat

Flere penge til den fredericianske folkeskole er ikke nok

Læserdebat af: Niels Martin Vind, forælder, lærer og byrådspolitiker for Venstre

En del mener at den fredericianske folkeskoles udfordringer skyldes underfinansiering. Jeg er helt enig i at det er trist, at der er så mangler elever, der ikke består dansk og matematik. Jeg mener bare ikke, at flere penge løser alle problemerne. Jeg har et klassisk borgerligt dannelsesideal om forældreansvar og at man skal opføre sig ordentligt, og drømmer om en folkeskole, der som i min skoletid på Bredstrup-Pjedsted Fællesskole ikke altid kom med den mest fancy undervisning, men hvor lærerne havde styr på os elever.

Jeg vil konstruktivt skitsere nogle lavpraktiske forslag, der ikke koster flere penge.

  • Jens Baj fra Fjordbakkeskolen ramte bolden rent, da han for et år siden som skoleleder italesatte forældrenes ansvar for at deres børn var undervisningsparate, og at gaming hele natten ikke gav lærerne en chance for at lære børnene noget. Alle skolelederne bør være langt mere tydelige i deres forventninger til forældrene.
  • Når en lærer har en elev, der ødelægger undervisningen, så skal der være en ordning, som læreren kan aflevere eleven hos, derefter kan læreren fokusere på undervisningen for resten af klassen. Lærerne skal have tydelig opbakning fra deres ledelse.
  • Hvis en elev opfører sig uacceptabelt, så skal de ringes hjem og i sidste ende kunne tvinges til et skoleskifte. En politik, som undervisningsministeren arbejder på.
  • Hver gang, der på en skole er afholdt et møde, så bør det evalueres i forhold til om mødet har skabt merværdi – eller om det kunne erstattes af en mail – her kan der frigives rigtig mange timer til undervisning og forberedelse.

Man kan finde langt flere forslag end ovenstående ved at spørge lærerne på gulvet fremfor at gå til forskere i pædagogik, der ofte vil foreslå mere pædagogisk forskning, eller til lærernes tillidsmænd, der ofte vil foreslå flere penge og flere ansatte.

Efter at undervisningsminister Mathias Tesfay er begyndt at sende de samme signaler om tydelighed i klasselokalet, ser jeg lys for enden af tunnellen.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv