Home Læserdebat Flere køreplanstimer og bedre tilgængelighed i busudbud.
Flere køreplanstimer og bedre tilgængelighed i busudbud.

Flere køreplanstimer og bedre tilgængelighed i busudbud.

0

Af: Lars Olesen, formand og byrådskandidat SF – Fredericia, Prinsessegade 62, 1.tv og Per A. Moos Laursen, byrådskandidat SF – Fredericia, Lumbyesvej 4, 10. -2 

Busdriften skal i udbud og i SF Fredericia hilser vi kommunens krav om emissionsfrie busser velkommen og bakker helt op om langt mere klima- og støjvenlige løsninger. Brintdrift bør tænkes ind som en mulighed, nu da der bygges en brintfabrik i Fredericia: En oplagt mulighed for praktisk anvendelse af Power to X teknologien. 

Der lægges også op til at nye områder i Fredericia skal betjenes bedre, igen en god idé. Helt centralt er det dog at det ikke går yderligere ud over busdriften til de mindre oplandsbyer i kommunen. 

I januar 2020 valgte man at skære 53 afgange af den samlede køreplan. Nu skal vi den anden vej. Kun 3 % af persontransporten i Fredericia foregår med kollektiv trafik. Hvis vi vil i mål med kommunens ambitiøse klimaplan skal vi have flyttet langt mere af trafikken i en grønnere retning. 

Potentialet er der, men det kræver at vi styrker og prioriterer tilgængelighed. Sikrer flere afgange og bedre muligheder for at kombinere cyklen med bussen som transportmiddel.  Når man som ung fra Taulov eller Herslev skal til byen om aftenen skal det være et alternativ til forældrekørslen at tage bussen. Det skal være muligt at bo uden for byen og stadig have et reelt alternativ til bilen og cyklen, når man vil til og fra Fredericia. Derudover er det jo ikke alle der får eller har råd til egen bil eller mulighed for at køre. Flextrafikken slår ikke til og er ikke et rimeligt alternativ. Det må ikke blive et nulsumsspil når vi laver en ny aftale. Der skal investeres markant i busserne og ikke kun skeles til, hvor der er bedst økonomi i at busserne kører, men også til, hvordan vi optimerer servicen og gør det muligt for flere at bruge alternativer til bilen. Når vi vil udvikle bustrafikken i Fredericia skal det ikke være et enten/eller i forholdet mellem land og by. Det skal være et både og. Derfor bør et nyt udbud indeholde dels et krav om flere køreplanstimer, så vi kan styrke tilgængeligheden både i nye områder, men også til oplandsbyerne. Dels et krav om kørsel med små busser på afgange og ruter med få passagerer. De store bybusser slider langt mere på vejnettet og er mere ressourcekrævende end små busser