SKÆRBÆK

Flere hundrede borgere til borgermøde om Helhedsplanen for Skærbæk

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

Tirsdag aften var borgere fra Skærbæk indbudt til borgerdialogmøde

Tirsdag den 23. januar mødte flere hundrede borgere op til borgermøde om den kommende helhedsplan for Skærbækområdet, og på grund af så mange tilmeldte måtte mødet flyttes til ADP Lounge i Fredericia Idrætscenter.

I alt har 40 beboere i Skærbæk deltaget i arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper afleverede for snart et år siden deres input til Helhedsplanen.

Det er over 2 år siden byrådet besluttede at der skulle laves en helhedsplan.

“Vi lykkedes med at få en stor involvering i byen i opstarten af arbejdet, og et helhedsplanudvalg (hvor jeg er formand) har været med til at følge høringsudgaven til dørs.
Det er en stor milepæl, at vi nu er nået så langt, men det er endnu vigtigere, at vi alle (politikere, forvaltning, lodsejere og borgere i Skærbæk) kan bruge helhedsplanen til at realisere nogle af de mange ideer og visioner som planen beskriver.”
udtaler formanden for Skærbæk Beboerforening, Aksel Gruelund Sørensen

På borgermødet var der en kort gennemgang af processen og planen. Dernæst var det muligt at stille spørgsmål ved 5 stande, som var inddelt efter planens fokusområder. Ved hver stand var der så en fagperson fra kommunen og en politiker.

Aftenen sluttede af med fælles opsamling og mulighed for at stille spørgsmål.