FREDERICIA

Flere fredericianske organisationer fik del i Trygfondens pulje

Fredericia Tegnssprogsforening, Mødrehjælpen i Fredericia, De frivilliges hjælpecentral, Fredericia Kajakklub og Damerokluben har alle fået del i Trygfondsmidler

TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark har doneret 4.915.870 kr. til projekter, der skal skabe mere tryghed i hele regionen. Af det samlede beløb går 2.087.529 kr. til indsatser i Syd- og Sønderjylland.

1.348.244 kr. skal styrke sundheden i Syd- og Sønderjylland

TrygFonden arbejder for, at flere skal leve et længere liv præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt. Følgende ansøgere har fået tildelt midler til projekter, som har til formål at øge sundheden for udvalgte grupper i Syd- og Sønderjylland:

 • LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade i Region Syddanmark, “Et liv efter spiseforstyrrelse”, 330.600 kr.
 • Bostedet Jelling Have i Jellinge, “Sanserum på Jelling Have”, 323.838 kr.
 • Bedre Psykiatri Vejle, “Mælkebøttebørnene growing up”, 275.190 kr.
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, “Wellness Nordic Gyngestol”, 77.861 kr.
 • Psykiatrisk Hospital Esbjerg, Sammen om fysisk aktivitet”, 52.625 kr.
 • Psoriasisforeningen, Afdeling Sydjylland, “Børn, psoriasis og livskvalitet”, 50.000 kr.
 • Det beskyttede værksted Damgård i Haderslev, “Side-by-side cykel”, 40.000 kr.
 • Bedre Psykiatri Kolding, “Samtalegruppe for pårørende”, 26.800 kr.

Endvidere har følgende modtaget støtte til førstehjælpskurser eller -udstyr:

 • Red Barnet Vejen, 29.150 kr.
 • Sønderborg Kommunes sygeplejerske-akutteam, 23.000 kr.
 • Bredballe Idrætsforening i Vejle, 19.876 kr.
 • Fredericia Tegnsprogsforening, 18.500 kr.
 • Socialpsykiatrien i Varde, 15.000 kr.
 • Høje Kolstrup Bydelsråd i Aabenraa, 10.560 kr.
 • Sønderborg Roklub, 8.000 kr.
 • Skanderup Efterskole og Landsbyforeningen for Skanderup, Hjarup og Gelballe, 7.875 kr.
 • Gadeforeningen 90210 Fredsted i Haderslev, 7.500 kr.
 • Kliplev Kultur- & Idrætscenter, 7.500 kr.
 • SeniorCenter Tønder, 7.500 kr.
 • Sportspark Blaavandshuk, 7.500 kr.
 • Foreningen Work-Live-Stay Southern Denmark i Vejle, 6.244 kr.
 • Seniorbofællesskabet Strandhusene i Haderslev, 3.125 kr.

197.621 kr. til bedre trivsel i Syd- og Sønderjylland

Centralt for TrygFonden er også, at flere får mulighed for at realisere deres potentialer, og at alle får en plads i et positivt fællesskab. Følgende ansøgere har fået midler til nye projekter, der skal skabe bedre trivsel blandt udvalgte grupper i Syd- og Sønderjylland:

 • 1. Sct. Georgs Gilde i Haderslev, “Let adgang til fællesskabet – trappelift”, 52.621 kr.
 • Ferielejren Frøen på Frøslevlejrens Efterskole – arrangeret af Ungdommens Røde Kors, “Frøen 2022”, 40.000 kr.
 • Støtteforeningen til bofællesskabet Fjordbo i Sønderborg, “Velo Plus cykel”, 40.000 kr.
 • Mødrehjælpen i Fredericia, “Baby café”, 35.000 kr.
 • De Frivilliges Hjælpecentral i Fredericia, “DFH 2022”, 15.000 kr.
 • Foreningen KGGO – Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn, “Kørestolsringridning”, 15.000 kr.

541.664 kr. til øget sikkerhed i Syd- og Sønderjylland

TrygFonden ønsker derudover at forebygge ulykker tæt på danskernes hverdag. Det gælder ulykker på, i og ved vand, i trafikken og i forhold til brand. For at øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes, har følgende ansøgere modtaget støtte til redningsveste og andet sikkerhedsudstyr:

 • Borgerforeningen på Stevninghus Spejdercenter i Aabenraa, 84.500 kr.
 • Sønderborg Roklub, 25.750 kr.
 • Fredericia Kajakklub, 16.250 kr.
 • Daginstitutionen Livets Børn i Gedved, 14.750 kr.
 • Sønderballe Ejerlavs Beboerforening i Haderslev, 14.750 kr.
 • KFUM Spejderne i Rødekro, 11.514 kr.
 • Fredericia Dameroklub, 6.500 kr.
 • Nord-Als Svømmeklub i Nordborg, 5.400 kr.

Derudover har følgende ansøgere fået midler til indkøb af cykelhjelme:

 • Støtteforeningen til Ravsted Børneunivers i Bylderup Bov, 17.000 kr.
 • Det tekniske gymnasium Hansenberg i Kolding, 8.125 kr.
 • Borgerforeningen på Stevninghus Spejdercenter i Aabenraa, 6.500 kr.

Endvidere har følgende ansøgere modtaget støtte til brandforebyggelse og brandbekæmpelse:

 • Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund, 205.000 kr.
 • Haderslev Krisecenter, 95.625 kr.
 • Haderslev Kommune – Socialpsykiatri og Misbrug, 30.000 kr.

Næste frist for ansøgning om midler hos TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark er den 1. marts 2022, hvor rådet vil fordele midlerne efter TrygFondens nye strategi. Læs mere om strategien, og hvordan du skriver en god ansøgning, her: Skriv en god ansøgning.

Se de forskellige projekter og donationer, som TrygFonden ellers har givet støtte til gennem årene, her: Projekter og donationer. Fælles for dem alle er, at de har til formål at øge trygheden i Danmark.

TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark

TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark består af 15 demokratisk valgte kandidater. Sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør de TryghedsGruppens øverste myndighed og har bl.a. indflydelse på de midler, TrygFonden hvert år uddeler til en lang række landsdækkende og regionale projekter.

Her i begyndelsen af 2022 er der valg til TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Syddanmark. 31 kandidater stiller op, hvilket er det højeste antal kandidater i regionen til dato. Fra den 24. januar til den 11. februar kan de cirka 260.000 borgere i Region Syddanmark, der er kunder i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er medlem af TryghedsGruppen, stemme på den kandidat, de mener, skal optage en af de 15 pladser i det regionale råd.

Se de 31 kandidater og læs mere om valget i Region Syddanmark her: Valg i Region Syddanmark

Se TV-indslaget i NYHEDERNE på DanmarkC TV lørdag.

Du kan også se indslaget her på siden fra lørdag klokken 07:15.