FREDERICIA

Finanslov: Vil med 36 mill. kr. sikre voldsudsatte mænd den samme hjælp som kvinder

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

‘Det er et fremskridt, men vi mangler stadig at blive fuldt ud ligestillet med krisecentre for kvinder’, udtaler Bo A. Lundgreen, formand for Mændenes Krisecentret i Fredericia

Bo A. Lundgreen mener det er påskønnelsesværdigt, og han er glad, selv om der ikke er grund til den helt store jubel.

Fremskridtet ligger i, mener Bo A. Lundgreen, at voldsramte mænd kan få de samme tilbud om hjælp, som kvinder på krisecenter i dag får. Den ligestilling mellem kvinder og mænd når det gælder krisecentre mangler endnu, men det er et skridt i den rigtige retning, forklarer Bo A. Lundgreen.

Finansloven betyder
Det gælder for eksempel ret til psykologhjælp til sig selv og deres eventuelle børn, når de tager ophold på et krisecenter. Voldsramte mænd skal også fremover have lov til at være ledsaget af deres børn, når de tager ophold på et krisecenter, skriver ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalepartierne er enige om samlet at afsætte 19,6 mio. kr. i 2024, 36,2 mio. kr. i 2025 og 2026 og 36 mio. kr. varigt fra 2027 til en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Regeringen og aftalepartierne vil inden for den ramme sikre en ligestilling af tilbud til voldsudsatte mænd.

Handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab indeholder en række initiativer med det formål at bekæmpe partnervold og partnerdrab. Lisbeth Jessen, tidligere vicepolitiinspektør og tidligere direktør for Krisecentret Danner har tidligere fortalt om partnervold og partnerdrab, og ikke mindst forklaret hvorfor en handleplan er nødvendig. Se det her.

Faktaboks

  • Syddansk Universitet estimerer, at 5,5 pct. af kvinder (antalsmæssigt ca. 118.000) og 4,0 pct. af mænd (ca. 83.000) over 16 år har været udsat for fysisk og/eller psykisk partnervold i 2021 (SDU 2022).
  • Hvert år bliver i gennemsnit 12 kvinder og 3 mænd dræbt af deres partner eller ekspartner (Thomsen et al. 2019).
  • Ifølge en undersøgelse fra Lev Uden Vold af voldsudsathed blandt mænd på herberger og mandekrisecentre har hovedparten (73 pct.) af de voldsudsatte mænd været udsat for psykisk vold i form af kontrol. Over halvdelen (63 pct.) har oplevet nedgørelse. Og en tredjedel (32 pct.) har oplevet trusler (Lev Uden Vold 2022).
  • Ifølge undersøgelsen fra Lev Uden Vold har 38 pct. af de voldsudsatte mænd oplevet moderate fysiske voldshandlinger, 26 pct. har oplevet grove fysiske voldshandlinger, mens 17 pct. har været udsat for livstruende vold (Lev Uden vold 2022).