Læserdebat

Fedtemøg og giftigt slam – Kommunerne må handle nu

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25

D. 21. juni oplyste Miljøstyrelsen, at der var givet tilladelse til klapning af over 18.000 kubikmeter havnebund. Havnebund fra Middelfart Marina graves op og dumpes ved Trelde Næs, tæt på indsejlingen til Vejle Fjord. Kort sagt, giftigt slam fra havnen skal dumpes i en allerede hårdt ramt fjord.

Det neutrale ord “klapning” dækker over dumpning af giftigt slam. Stiig Markager, en førende ekspert i havmiljø og professor ved Aarhus Universitet, kalder det i Ekstrabladet “dumt” og undrer sig over, at sådanne tilladelser stadig gives og udtaler videre. Er det virkelig hensigtsmæssigt at klappe på steder med stærk strøm som ved Trelde Næs, blot fordi man tror, det forsvinder?

Miljøstyrelsen vurderer, at klapningen “ikke medfører yderligere forringelse af tilstanden” i området. Hvor er kommunernes engagement og handlingsplan for at sikre biodiversiteten i vores truede vandmiljø? Fiskene er væk, og skal borgerne og turisterne undgå at bade i fedtemøg og trådalger? Så skal et forbud mod klapning indføres nu, opbygning af stenrev og plantning af ålegræs og øvrige nødvendige tiltag igangsættes.

Jeg tvivler på styrelsens evner og kompetencer, de tillader forsat udledning af tusindvis af liter af giftigt spildevand i de danske farvande fra kemikalievirksomheden Cheminova og andre forurenende industrivirksomheder.

Lad os få biologer og miljøeksperter på banen med gode ideer og initiativer. Kommuner i Trekantområdet, mand jer op, tag ansvar og handl nu. I morgen kan det være for sent. Klapning er en belastning for havmiljøet, igangsatte redningsinitiativer for Vejle Fjord risikerer at være spildt, hvis der dumpes yderligere.

Lokalt i Fredericia er mig bekendt, Mikkel Martin Madsen (Ø) og Karsten Byrgesen (uden for parti) de enester der offentligt har kæmpet for vores havmiljø. I Liberal Alliance ser vi derfor gerne et samarbejde hvor de 2 parter er inkluderet om forbedring af vores fælles hav- og vandmiljø.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv