Læserdebat

Faste teams giver tryghed: De er både til gavn for de ældre og medarbejderne

Læserdebat af: Kirsten Hassing Nielsen, næstformand Senior- og Socialudvalget, Medlem af Fredericia byråd for Det Konservative Folkeparti

Det er glædeligt, at der fra politisk side nu er givet omkring 3,5 millioner kr. til at styrke faste teams i ældreplejen i Fredericia. Nødvendige midler, der skal bidrage til at styrke sikkerheden og trygheden for de ældre. Faste teams er både til gavn for de ældre og medarbejderne og deres arbejdsmiljø, og det burde i virkeligheden være en selvfølge.

Selvom der gennem længere tid har været et stort politisk fokus på at nedbringe sygefravær og vikarforbruget i ældreplejen i Fredericia, er vi langt fra i mål. Med et større fokus på faste teams og en økonomisk håndsrækning, der ganske vist er sparsom, så er det et vigtigt bidrag til at forbedre vilkårene på ældreområdet. For de ældre, som har brug for personlig og praktisk hjælp er det af enorm betydning, at det er den samme gruppe af medarbejdere, der kommer og hjælper. Kvalitet er nemlig også, at der er stabilitet og tid til den enkelte.

Faste teams er blot en del af løsningen på nogle af udfordringerne i ældreplejen.

Der er fortsat udfordringer indenfor ældreplejen, som skal italesættes og adresseres; nemlig behovet for at reducere dokumentation og bøvlet bureaukrati betragteligt samt et nødvendigt fokus på at tiltrække flere og fastholde de nuværende medarbejdere, som er en væsentlig forudsætning for at lykkes med faste teams. Ældreområdet er ét af de områder, som er pålagt mange tilsyn, kontroller og ufleksible regler. Den del er det fortsat nødvendigt, at vi arbejder på at ændre.

Indførelsen af faste teams ser jeg som en naturlig ledelsesopgave, men med det økonomiske bidrag er det forventningen, at der bliver flere og bedre muligheder for at arbejde med faste teams. Nogle kommuner har allerede god erfaring med faste teams, og det er derfor oplagt, at vi bliver inspireret af, hvad de gør godt. De gode eksempler og de erfaringer, der allerede er gjort, vil jeg tage med i udvalgets arbejde.

Som næstformand i Senior- og Socialudvalget glæder jeg mig altid over bidrag, som kan styrke kvaliteten i ældreplejen, og prioriteringen af de faste teams er et skridt i den rigtige retning.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv