DanmarkC TV

Home FREDERICIA Fart på cykelsti til Skærbæk
Fart på cykelsti til Skærbæk

Fart på cykelsti til Skærbæk

0


Cykelsti fra Kolding Landevej til Skærbæk bliver klar til 1. november.

Cyklister kan godt begynde at glæde sig. Den planlagte cykelsti mellem Skærbæk Ringvej og Kolding Landevej har fået fremrykket en bevilling på 7 mio. kr. og kan nu sættes i gang cirka et halvt år førtid. Pengene kommer fra det udvidede anlægsbudget på 165 mio. kr., som skal holde hjulene i gang under coronakrisen.

”Jeg er rigtig glad for, at vi har fået mulighed for at komme i gang med cykelstien fra Kolding Landevej til Skærbæk før tid. Cykelstien er med til at binde kommunen sammen og fremme den grønne omstilling, hvor flere får mulighed for at skifte fra bil til cykel, fordi forbindelsen bliver mere sikker”, siger Tina Horne, medlem af Fredericia Byråd. 

Cykelstien har længe været et stort ønske i Skærbæk beboerforening, som har været involveret i arbejdet med cykelstien tidligt i processen. Nyheden om, at den nye cykelsti er lige på trapperne, glæder formand Jonna Hebøll:  

”Vi har kæmpet for den cykelsti i 20 år, så vi glæder os til, at den kommer og så ovenikøbet et halvt år før tid. Med den store udbygning i Skærbæk er der et stort behov for en cykelsti så et stort tak til Fredericia Byråd”.

Går i gang 2. marts

Tirsdag den 2. marts, sætter entreprenøren spaden i jorden – og dermed er etablereingen af den længe ventede cykelsti sat i gang.

Cykelstien mellem Skærbæk Ringvej og Kolding Landevej er cirka 1,5 km lang. Udover cykelstien anlægges også en sikker stiforbindelse på tværs af Skærbækvej mellem Langelandsvej og Overmarken, som skal sikre sammenhæng mellem de nyeste boligområder i Skærbæk.

http://Www.DanmarkC.tv

http://Www.Fredericia.tv

FAKTA

·         Fra den 1. marts 2021 til ca. 1. november 2021 anlægger Fredericia Kommune en ny cykelstiforbindelse fra Kolding Landevej til rundkørslen i Skærbæk.

·         Cykelstien etableres som dobbeltrettet sti på østsiden af Skærbækvej. Fra den nye tunnelforbindelse til rundkørslen etableres cykelstier i begge sider af Skærbækvej.

·         I øst-vest gående retning lige nord for de nye rækkehusbebyggelser etableres en sti, der binder det nye Langelandskvarter og kvarteret omkring Loddet sammen. Stiforbindelsen krydser Skærbækvej via en ny tunnel.  

·         Cykelstiforbindelse til Kolding Landevej er et mangeårigt ønske fra beboerne i Skærbæk, som nu går i opfyldelse. Når anlægget er færdigetableret giver det en sikker forbindelse for cyklisterne til Fredericia og Middelfart, og samtidig forbedrer den nye øst-vest gående sti skolebørns færdsel til skolen og binder Skærbæks boligkvarterer sammen.