FREDERICIA

FALCK ANERKENDER AFGØRELSE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Skærmbillede 2014-09-19 kl. 18.05.18Falck klagede i forbindelse med ambulanceudbuddet i Region Syddanmark til Klagenævnet for Udbud, fordi Falck mente, at processen ikke var foregået ordentligt. Klagenævnet har meddelt, at der grundet sagens kompleksitet først kan forventes en afgørelse på klagesagen i løbet af første halvår af 2015, og at indgåelse af nye kontrakter ikke kan afvente dette.
​Falcks nuværende kontrakt i Region Syddanmark udløber 31. august 2015.

”Vi har stor forståelse for, at en grundig behandling af Falcks klage tager tid, og for at tidspunktet for klagenævnets afgørelse således kan komme for tæt på udløbet af Falcks kontrakt. Når procesmæssige forhold omkring sagen gør, at dette er situationen, må hensynet til patientsikkerheden naturligvis gå forud for hensynet til Falcks klage”, siger regionsdirektør Niels Thorup, Falck.

Klagenævnet lægger i sin afgørelse til grund, at Falcks tab – hvis betingelserne herfor er opfyldt – vil kunne kompenseres ved erstatning.