Kort Nyt

Fagforeninger reducerer ulighed, viser forskning

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

En gennemgang af 123 forskningsartikler viser, at det øger indkomstligheden i et land, jo flere lønmodtagere, der organiserer sig i fagforeninger

En ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at fagforeningers tilstedeværelse i et samfund positivt påvirker ligheden. Rapporten, baseret på en gennemgang af 123 forskningsstudier, fremhæver, at fagforeninger reducerer lønforskelle mellem højtlønnede og lavtlønnede.

“Når de overenskomstbærende fagforeninger går til forhandlingsbordet over for arbejdsgiverne, løfter de lønnen for dem med lavest løn,” udtaler Jon Nielsen, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Han tilføjer, at “Jo flere organiserede, der er i et land, des bedre muligheder er der for at sikre lighed.”

Større bid af samfundskagen

Forskningen indikerer også, at fagforeninger sikrer lønmodtagerne en større del af samfundets værdiskabelse. “Fagforeninger påvirker splittet mellem løn og profit til fordel for lønmodtagere,” siger Jon Nielsen.

Omfordeling og økonomisk tryghed

Højere fagforeningsgrad korrelerer med øget omfordeling i samfundet. “Vi kan se, at dagpengene og velfærdsudgifterne er højere i samfund med høj organisering,” bemærker Jon Nielsen, og tilføjer at fagforeninger også styrker den politiske repræsentation og sammenhængskraft.

Analysens hovedkonklusioner

  • En højere organiseringsgrad øger ligheden både før og efter omfordeling. Det viser den empiriske forskning så godt som entydigt. Effekten betyder, at den forhøjelse af loftet over fradraget for fagforeningskontingenter, som Folketinget vedtog i sommeren 2023, vil sænke uligheden.
  • Fagforeningers effekt på uligheden går via flere kanaler. Først og fremmest sænker fagforeninger uligheden i lønindkomst, navnlig ved at lægge en bund under lønnen. Desuden tyder forskningen samlet set på, at en højere organiseringsgrad øger lønmodtagernes samlede andel af indkomsten og øger graden af omfordeling.
  • Fagforeninger øger også ligheden i politisk repræsentation og derigennem den politiske sammenhængskraft.