Læserdebat

Fælles kamp mod mistrivsel i folkeskolen

Af: Lars Olesen, Byrådskandidat for SF, Prinsessegade 62. 1. Tv

Flere undersøgelser viser at børnenes generelle trivsel og mentale sundhed i folkeskolen er blevet dårligere. Flere test og vurderinger, mere undervisning, færre voksne i fritiden og et generelt stigende præstationspres er nogle af forklaringerne.

SF har i mange år kæmpet for et opgør med nationale test, uddannelsesparathedsvurderinger og for at skolerne selv får lov til at gøre det der virker. Nu er der så landet en god aftale, som afvikler nationale test og uddannelsesparathedsvurderinger som vi kender dem i dag. Et godt og vigtigt skridt på vejen.

Men det er kun én sten i skoen der er fjernet. I Fredericia skal vi følge op lokalt og tage endnu flere vigtige skridt for at komme mistrivsel til livs. Det skal vi gøre i et tæt samarbejde med Lærerkredsen og med BUPL. Faggrupper der kender praksis og ved, hvor det er vigtigt at skrue op og ned for at børnene trives.  

Først og fremmest skal vi have færre megaklasser og lavere klassekvotienter. Jo færre elever der er i en klasse, jo nemmere er det for lærere og pædagoger at spotte mistrivsel i tide og sætte ind med de rigtige værktøjer. Ventetiden på hjælp fra psykologer og andre rådgiver skal være kort og mulighederne for at handle hurtigt skal være bedre.

 Så skal vi sikre, at de voksne i skolen har tid til at være nærværende. Det har man ikke som lærer, hvis man sætter undervisningstiden længere op. Jeg er selv ansat i en nabokommune med marginalt mere undervisning end i Fredericia. Konstant er man bagud og når ikke at håndtere den mistrivsel man møder. Det skal vi gøre bedre også i Fredericia.  Klasselærerfunktionen som vi kendte den skal prioriteres og som lærer skal man have bedre tid og mulighed for at handle på mistrivsel. Tid til de nødvendige samtaler med forældre og de eksperter der kan hjælpe. Tid til at sikre at alle børn bliver set og føler sig set i skolen.

 Vi skal sætte folkeskolens forandringstempo markant ned og droppe mange af de pædagogiske prestigeprojekter, som kommer fra kommunalt hold og gøre den pædagogiske udvikling mere praksisnær og fleksibel så det er de enkelte lærere og pædagoger der skaber forandringer i praksis.

Fritidspædagogikken i Fredericia lider og har gjort det i en årrække. Det er vigtigt at børn trives og møder stærke fællesskaber uden for skoletiden og at de tilbud, der er har en kvalitet vi kan være bekendt. SFOér og fritidstilbud er underbemandede pædagogisk og det skal der rettes op på.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv