Home FREDERICIA Everfuel planlægger 300MW HySynergy II elektrolyse i Fredericia
Everfuel planlægger 300MW HySynergy II elektrolyse i Fredericia

Everfuel planlægger 300MW HySynergy II elektrolyse i Fredericia

0

Everfuel A/S er glade for at kunne meddele planer for, en fase II-udvikling af HySynergy projektet ved raffinaderiet i Fredericia, omhandlende et 300 MW elektrolyse- og Power-to-X (PtX) -anlæg.


HySynergy fase II involverer således en betydelig skalering i produktionen af grøn brint, til anvendelse både i form af
brint-brændstof direkte til nulemission-mobilitet, og som grønt råmateriale til produktion af øvrige brændstoftyper.
Ved dets etablering vil anlægget kunne opnå kapacitet, til at sænke den danske landtransportsektors kuldioxidemission (CO2) med næsten 5% allerede i 2025, direkte bidragende til den danske regerings mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030.
Ca. 20% af den grønne brint produceret på anlægget vil blive anvendt direkte som ren brint til mobilitet uden
emissioner, mens 80% vil blive allokeret som grønt råmateriale til produktion af øvrige brændstoftyper.

4,7% af den samlede CO2-emission

Det nye anlæg vil muliggøre en årlig CO2 reduktion på 214.000 ton fra industri- og mobilitetssektorerne, svarende til ca. 4,7% af den samlede CO2-emission fra den danske landtransportsektor.

Det nye anlæg kan tillige levere ilt til CO2-opsamling via en såkaldt oxyfuel-proces, og en reduktion på 25% af Fredericia-raffinaderiets emissioner ved at bruge det grønne brint til produktion af benzin, diesel, DME og M85 med et lavere CO2-fodaftryk.

I den forbindelse kan Fase II af HySynergy ligeledes indbefatte produktion af metanol.
”Dette er et unikt projekt og et globalt udstillingsvindue for sektorintegration og PtX, samtidig med at der muliggøres en betydelig CO2-reduktion på både kort og lang sigt.

I tillæg til det store CO2-reduktionspotentiale her og nu – fra den planlagte 80/20 kapacitetsfordeling mellem anvendelse i hhv. raffinering og direkte i mobilitet – kan en gradvis stigning
i brintkapacitet anvendt direkte til landtransporten, yderligere øge projektets CO2-reduktionspotentiale, op til 450.000 ton årligt, svarende til CO2- fortrængning fra 500.000 elbiler

Reduktion på 10%

Set i et andet perspektiv, svarer dette til en reduktion på 10% af den samlede emission fra den danske landtransportsektor.

Vi er ivrige efter at videreføre HySynergy fase IIprojektet og fortsætte med at understøtte Fredericia og Trekantsområdet som et europæisk knudepunkt for PtX og grønne brændstoffer ”, siger Jacob Krogsgaard, grundlægger og administrerende direktør i Everfuel.


Everfuel viderefører den positive dialog med både offentlige og private interessenter, og har ansøgt om supplerende
projektfinansiering under ordningen ”Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) til udvikling af store brintprojekter.

Målet er at bringe HySynergy fase II til den endelige investeringsbeslutning, ”Final Investment Decision” (FID), med forbehold for myndighedsgodkendelse og finansiering senest i 2022, med idriftsættelse i slutningen af 2024.
Det forventede projektbudget er op til 1,9 mia. kr., svarende til omtrent 250 mio. euro.


Virksomheden er i øjeblikket ved at udvikle HySynergy fase I 20MW elektrolysen ved siden af Fredericia raffinaderiet.
Den endelige myndighedsgodkendelse ventes afsluttet inden sommeren 2021, med planlagt opstart af byggeriet i
tredje kvartal. HySynergy fase I og II er en del af Everfuel’s annoncerede plan om, at investere 1,5 mia. euro i udvikling af den grønne brintværdikæde i Europa, og nå 1 mia. euro i årlig omsætning fra salg af brint inden 2030.


Fredericia er en energimetropol og leverer drivkraft til hele Danmark

Med den position følger også et ansvar for at bidrage til hele Danmarks grønne omstilling, derfor ser vi et stort potentiale udviklingen af grønt brændstof.
HySynergy-projektet, ledet af Everfuel, er et godt eksempel på, hvordan vi kan bidrage til at reducere CO2-udledningen i Danmark og hjælpe med at nå 2030-målet om 70% CO2-reduktion på landsplan.

Samtidigt med, at vi realiserer vores målsætninger i Byrådets klimaplan. Nu er planarbejdet i gang, så rammerne kan komme på plads. Jeg glæder mig til at følge projektet”, siger Steen Wrist, borgmester i Fredericia.

Nøglepunkter & referencer
• 300 MW elektrolyseanlæg og PtX facilitet
• 20% af kapaciteten planlagt til direkte anvendelse i brintmobilitet uden emissioner
• 80% af kapaciteten planlagt til anvendelse som grønt råmateriale til øvrige brændstoffer
• Energi fra vind og sol, hertil vil anlægget bidrage med balancering af elnettet
• Ilten fra anlægget kan anvendes som led i CO2-opsamling (carbon capture)
• Integreret varmegenvinding, der kan eksporteres til TVIS fjernvarmenettet
• Initialt CO2-reduktionspotentiale på 214.000 ton årligt fra industri- og mobilitetssektorerne
• Planlagt til idriftsættelse inden 2025
• Landbaseret transportsektor i Danmark inkluderer: Alle lastbiler, varevogne, tog og busser(1)
1) Reference: Klimapartnerskabsrapport – landtransport 2020
https://www.trm.dk/media/4864/klimapartnerskabsrapport-landtransport-rapport_final-a.pdf
2) Øvre CO2-reduktionspotentiale eksemplificeret relativt til 500.000 elbiler der kører 9.000 km/år og erstatter
500.000 benzinbiler med tilsvarende kørsel og gennemsnitligt 100 gCO2 / km = 450.000 tons CO2

Om Everfuel | www.everfuel.com

Everfuel arbejder på at gøre nul-emissions grøn brintmobilitet kommercielt tilgængeligt på tværs af Europa og tilbyder konkurrencedygtige brintforsynings- og brændstofløsninger.

Everfuel ejer og driver grøn brintinfrastruktur og samarbejder med køretøjsproducenter, for at forbinde hele brintværdikæden og problemfrit levere brintbrændstof, til særligt erhvervskunder.

Grøn brint er et 100% rent brændstof fremstillet af vedvarende energi og er bidrager til, en bæredygtig elektrificering af transportsektoren i Europa.

Everfuel er en ung ambitiøs virksomhed med hovedkontor i Herning, Danmark, og med aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Holland, Tyskland og Belgien, samt planer om at vokse yderligere på tværs af Europa.

Everfuel er noteret på Euronext Growth i Oslo under EFUEL.

Husk at følge os på http://www.YouTube.com/DanmarkCTV og læs de seneste NYHEDER på www.danmarkc.tv