FREDERICIA

Erritsølærer vinder Naturfagslærerpris

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

I forbindelse med den naturvidenskabelige Big Bang-konference, der løber af stablen i disse dage, er det med en lokal vinder af Naturfaglærerprisen – Christian Storm Tholberg fra Erritsø Fællesskole

Hvert år uddeler Novo Nordisk Fonden en række undervisningspriser til pædagoger, lærere og undervisere, der gør en særlig indsats for at fremme interessen blandt børn og unge for naturvidenskabelige fag og emner. I år hædres i alt 13 undervisere og pædagoger fra hele Danmark.

”Formålet med undervisningspriserne er at hylde og fejre de mange engagerede og dygtige lærerkræfter, som er helt afgørende for at børn og unges interesse inden for naturvidenskab og teknologi fastholdes og styrkes,” fortæller Berith Bjørnholm, Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden.

”Gennem deres motiverende undervisning bidrager disse ildsjæle til at styrke de kommende generationers naturvidenskabelige dannelse og kompetencer, og det vil vi gerne hædre.”

Engagement skabes på mange måder
Årets prismodtagere anerkendes for på hver deres måde at levere engagerende undervisning og læring, f.eks. gennem tværfaglige forløb eller fysiske aktiviteter, hvor børnene skal løse konkrete problemer ved hjælpe af naturvidenskabelig og teknologisk tænkning.

De 13 prismodtagere fordeler sig over seks forskellige kategorier, der dækker over naturfaglig undervisning og formidling på forskellige alderstrin.

Således gives den Naturtematiske Pædagogpris til pædagoger, der i daginstitutioner giver små børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi, mens der for folkeskolen gives to priser: én målrettet faget Natur og Teknologi i grundskolens indskoling og mellemtrin, og én for undervisning i fysik/kemi, biologi, geografi eller matematik i udskolingen.

Den Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris er målrettet undervisning på de gymnasielle uddannelser, og endelig uddeles der to priser til naturfagsundervisere på henholdsvis lærer- og pædagoguddannelserne.

Priserne uddeles til enkeltundervisere/-pædagoger eller teams. Derudover gives der for flere af kategorierne en pris både øst og vest for Storebælt, for at anerkende den store indsats, der udføres af lærerkræfter over hele landet.

Prismodtagerne 2024

Naturtematisk Pædagogpris
Rasmus Holst Jensen, Børnehaven Tryllefløjten, Skårup (Vest)
Kristina Eggers Larsen, Vuggestuen Rugvej, Brønshøj (Øst)

Natur- og Teknologilærerpris
Martin Dannevang Jensen, Løsning Skole, Løsning (Vest)
Karima Bruun Henriksen, Harry Andrew Osborne og Morten Fich Lønnee, Skt. Josefs skole, Roskilde (Øst)

Naturfagslærerpris
Christian Storm Tholberg, Erritsø Fællesskole, Fredericia (Vest)

Jens Frederik Broch, Rudersdal Lilleskole, Holte (Øst)

Naturvidenskabelig Gymnasielærerpris
Peter Larsen, Learnmark Gymnasium HHX & HTX, Horsens (Vest)
Gorm Worsøe Clausen og Rune Olsen, Roskilde Gymnasium, Roskilde (Øst)

Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen
Lars Henrik Jørgensen, UC SYD, Esbjerg

Pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen
Annika Foxby, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde