Læserdebat

Erhverv & Frihed

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for liberal Alliance i Fredericia

Hvilken jobtype er “mest værdifuld” for samfundet?

Videnskabsfolk og forskere:

  • Ensomme ulve, der fortaber sig i mikroskoper, data og komplicerede formler. De lægger grundstenene for al menneskelig viden. Uden dem, ingen penicillin, internet mv.

I Liberal Alliances verden er en model, hvor offentlige midler stadig findes, men brugt mere effektivt, med større plads for private aktører og individuel frihed, den perfekte.

Forretningsfolk og producenter:

  • Tager idéerne, produkterne, teknologien mv. De skaber jobs, genererer vækst. Uden dem ville en masse opdagelser og idéer samle støv på hylden.

De får ofte skylden for samfundets problemer, som ulighed og miljøskader, selv når de faktisk gør noget godt.

Liberal Alliances politik minimerer bureaukrati og reguleringer, “pengene har det bedst i egne lommer” princippet betyder, der er mere kapital til at investere og skabe jobs.

De udførende:

  • Hjertet i maskinen. Uden dem, ingen produktion, ingen service, ingen noget som helst.

Liberal Alliance går ind for en lavere skattebyrde for lønmodtagere, pengene gør bedst nytte i folks egne lommer, de kan beslutte, hvad de vil bruge dem på, i stedet for at lade staten administrere dem.

  • Videnskabsfolk skaber mulighederne
  • Forretningsfolk og producenter gør mulighederne til realiteter
  • Arbejderne på gulvet sørger for, at realiteterne bliver til produkter og services

Hvem er mest værdifuld? Det er som at spørge, hvilken nøgle på klaveret der er vigtigst? Hver har sin rolle, i samspillet opstår magien. Hvis alle tænker, de er solo-kunstnere, går det hele i vasken.

Den liberale verden er, en verden der spiller sammen praktiske, økonomiske og socialt, en verden der tænkes som en strategisk alliance i erhvervslivet, det handler om at skabe synergi og sikkerhed.

Den liberale arbejdsmarkedspolitik vil gøre Danmark og kommunerne mere konkurrencedygtigt og give folk mere frihed til at forme deres egne liv. Som en musikalsk jamsession: Alle har mulighed for at improvisere, det kræver bare, at man kan sit kram.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv