Læserdebat

Er det for let at frasige sig at arbejde?

Poul Sørensen – nr. 4 på den konservative opstillingsliste, har startet en debat om det at frasige sig arbejde

Det er en ærlig sag at blive arbejdsløs, det kan ske for alle. Ligeledes er det godt, at vi i samfundet har et sikkerhedsnet i form af arbejdsløshedsunderstøttelse eller offentlig bistand, som kan holde en kørende i en periode. Men det er ikke ok at blive hængende i systemerne. I Danmark er der en samfundskontrakt mellem borgerne og samfundet. Vi har et velfærdssamfund, fordi der er en solidarisk aftale om, at vi alle skal bidrage med det, vi kan. Vi har en ret til at blive hjulpet, men vi har også pligten til at bidrage. Vi skal om muligt være selvforsørgende.

Fredericia Dagblad skrev for kort tid siden en lederartikel om ca. 25000 østeuropæiske arbejdere, der laver meget af det, som vi danskere vælger fra.

Vi har i avisen ligeledes kunnet læse, at et rengøringsfirma i hovedstaden med 450 ledige stillinger er lykkedes med at få to ansat med hjælp fra jobcenteret. Til almindelig oplysning må man forstå, at der er over 24000 ledige i hovedstadsområdet.

 Direktøren for firmaet har til Berlingske forklaret, at han ringede rundt til de ledige. ”Nogle sagde: Jeg vil ikke arbejde”, og så lagde de på. Andre sagde, at det ikke var et interessant arbejde for dem. De fleste tog slet ikke telefonen. Nogle kaldte vi til samtale, men de mødte ikke op … de dage vi holder samtaler, booker vi otte mennesker til kl. ni, for så er vi måske heldige, at der kommer en”.

Mon det kun gælder for hovedstadsområdet? Hvor er arbejdsmoralen? Løfter de ca. 12000 ansatte ved Jobcentrene deres opgave godt nok?

I ovennævnte sag er det næppe kvalifikationsmangler, der er grunden til at stillingerne ikke bliver besat. Jeg kan godt forstå, at man efter endt studium eller efter at være blevet arbejdsløs, bruger nogle måneder på at søge arbejde, der så meget som muligt passer til ens ønsker og kvalifikationer; men det går ikke, at vi i en tid, hvor erhvervslivet skriger på arbejdskraft, ikke kan tage et andet arbejde, selv om det ikke lige er førstevalget.

Har man nogen form for arbejdsevne skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og tage det arbejde man bliver anvist, ellers skal kassen lukkes i, alt andet er at latterliggøre de mennesker, der via deres skatter betaler gildet.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv