Kort Nyt

Enhedslisten klar med deres budgetforslag

Budgetforslag fra Enhedslisten Fredericia

Børn og unge:

Delvis genopretning af socioøkonomien i daginstitutionerne ​​5.000.000 kr./år

Udvide antallet af I-pladser i daginstitutioner med 6 (fra 12 til 18)​1.200.000 kr./år

Mere to-voksenundervisning i folkeskolen​​​10.000.000 kr./år

Pulje til at udvikle mellemtilbud af høj faglig og pædagogisk kvalitet ​1.000.000 kr.

Endelig finansiering af NEST-lignende tilbud (420.000 kr. i 2022)​​1.000.000 kr./år

Bedre normeringer i SFO’er​​​​2.500.000 kr./år

Bred vifte af ungdomsskole-tilbud​​​​2.000.000 kr./år

Styrkelse af fritidsmiljøer (Fjordbakke og UH)​​​1.000.000 kr./år

Styrket gadeplansindsats​​​​​1.000.000 kr./år

Implementering af anbefalinger og styrkelse af familieafdelingen​3.000.000 kr./år

Uvildig kvalitativ analyse af børne-handicap-afdelingen​​250.000 kr.

Nedsættelse af borgergruppe, uden politikere, der løbende inddrages i 
udviklingen af familieafdelingens tilbud og praksis​​​50.000 kr./år

Styrkelse af fritidspas-ordningen​​​​500.000 kr./år

Kulturklippekort til børn og unge fra familier i økonomiske vanskeligheder 
(se eksempelvis Esbjerg Kommune)​​​​750.000 kr./år

Resterende finansiering af renovering af Frederiksodde​​11.000.000 kr.

Resterende finansiering af renovering af Krogsager​​​25.000.000 kr.

Yderligere finansiering af De Orange Hallers erstatning​​5.000.000 kr.

Projektering af ny daginstitution i Fuglsang-området​​500.000 kr.

Senior, social, handicap, kultur og sundhed:

Mere vejledning af SOSU-elever​​​​1.000.000 kr./år

Rehabiliterende indsats til borgere med let til moderat depression​1.000.000 kr./år

Udvikling af plan for implementering af Istanbulkonventionen 
(bekæmpelse af vold i nære relationer)​​​175.000 kr.

Nedlæggelse af nyttejob-indsatsen​​​​Besparelse

To ekstra fremskudte beskæftigelsesmedarbejdere​, til områder i 
kommunen med høj arbejdsløshed​​​​1.000.000 kr./år

Nedsættelse af borgergruppe, uden politikere, der løbende inddrages i 
udviklingen af jobcenterets tilbud og praksis​​​50.000 kr./år

Kulturpulje som landsbysamfundene kan søge midler fra til aktiviteter, 
og andre kulturelle løft i lokalområdet​​​​1.000.000 kr./år

Tilgængelighedspuljen forhøjes til 250.000 kr./år​​​150.000 kr./år

Forbedringer af ”Skuret”/”Hellestedet”, med inddragelse af brugerne​500.000 kr.

Projektering af nyt plejehjem​​​​750.000 kr.

Udvikling af mangfoldigheds-strategi for Fredericia Kommune 
(sikring af mangfoldighed – både hvad angår etnicitet, køn, handicap mv.)​200.000 kr.

Miljø, natur og byplanlægning: 

Mere vedligehold af skov, strand, vold, parker mm.​​​4.000.000 kr./år

Udvikling af biodiversitetspolitik, med stor borgerinddragelse​​350.000 kr.

Biodiversitetspulje (som tilgængelighedspuljen)​​​250.000 kr./år

Bi-venlig kommune (diverse tiltag via Teknik og miljø)​​250.000 kr./år

Flere midler til grønne oaser i centrum​​​250.000 kr./år

Cykelsti på Nørrebrogade​​​​10.000.000 kr.

Cykelsti på Snaremosevej​ (staten betaler 750.000 kr)​​1.750.000 kr.

Pulje til etablering af belysning på/vedcykelstier​​​5.000.000 kr.

Tilbagekøbe Kongens Port 2​​​​(forhandling)​​​​​​​​​

Andet

Analyse af hvilke udliciterede opgaver der med fordel kan trækkes 
tilbage til kommunen/indliciteres
(eks. Besparelser, bedre drift, mere stabilitet, bedre arbejdsvilkår osv) ​500.000 kr.​