Læserdebat

Energiparker med kæmpevindmøller og solceller

Det er trættende at høre på, at fantaster mener, at tiden er kommet til, at skifte naturen ud glinsende solcellemarker krydret med kæmpevindmøller

Det er så trættende, at en gruppe borgere i Koldingområdet aktivt kæmper imod den form for ødelæggelse af naturen, at de siger nej til at acceptere sygdomsprovokerende gener fra kæmpevindmøllerne i nabolaget.

Det er utroligt beklageligt, men også flot, at en meget stor gruppe borgere føler sig så oversete i politisk sammenhæng, at gruppen/I nu siger klart fra. De fulde omkostninger ved at etablere den form for vedvarende energi (VE) er kendte, men de holdes tæt ind til kroppen. Der er nemlig penge i skidtet. Derfor er der landmænd, der er villige til at lade jord være jord og alene ernære sig ved passiv forsørgelse via indtægterne fra at leje jorden ud til spekulanter der etablerer solceller og vindmøller i vildskab. Vi mangler ikke energi! Ørsted værket kan levere al den energi vi har brug for. Men sandheden er, at såkaldt grøn omstilling æder så vanvittige mængder af energi, at der er udsigt til en elektrisk forsyningskrise, fordi at den såkaldte grønne omstilling og fremstilling af brint skal fodres med elektricitet der er indvundet fra solceller og vindmøller. Derfor stemte jeg NEJ til en brintfabrik, fordi sandheden om elforsyningen aldrig kom frem!

Der er skabt et kunstigt behov for elektricitet og en historie, der kan få selv den mest sindige jyde til at tro på, at etablering af kæmpevindmøller og solcellemarker er et spørgsmål om liv eller død. Det er det ikke. Men det er tude tosset, at vi har en lov der forbyder et af verdens mest progressive lande – Danmark – at udvikle energi baseret på lavtryks- saltbaserede reaktorer. Det kaldes også kerneenergi. Kerneenergi er en grøn energiform og der er betydelige danske interesser og viden og arbejdspladser involveret i denne nye form for moderne reaktorer. Kæmpevindmøller og solcellemarker på størrelse med 50 fodboldbaner er også på vej i din kommune. Jeg siger Nej til den form for udnyttelse af godtroende borgere og velkommen til folkesundhed.  

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv