FREDERICIA

Energi til dig og din landsby

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

 

Skærmbillede 2014-05-23 kl. 08.52.57

 

Nu kan din landsby tilmelde sig en grøn omstillingsordning

 

Nu kan landsbyer i Fredericia Kommune få en hjælpende hånd, hvis beboerne ønsker at gå sammen om at sænke energiregningerne og finde fælles løsninger på nye energiforsyninger, når eksempelvis de gamle oliekedler skal udskiftes. Fredericia Kommune samarbejder med nabokommuner, energiselskaber og Region Syddanmark om at tilbyde interesserede landsbyer professionel rådgivning om optimale energiløsninger. Strategien er, at de borgere, der ønsker at yde en indsats for forbedring af egen bolig og få rådgivning om optimale energiløsninger, skal reagere samtidigt.

 

Alle de tilmeldte huse i landsbyen får den personlige rådgivning inden for en kort periode. Rådgiveren danner sig samtidig et overordnet billede af de fordelagtige fælles løsninger, der kan være på energiområdet. Det kan være fælles jordvarmeanlæg, nærvarmeanlæg eller noget helt tredje. Når man har et større antal boliger, der måske vil skifte oliefyret ud, åbner der sig nogle andre muligheder, end hvis man er alene.

 

”Ved at gå sammen med naboerne om at se på energiløsninger, åbner der sig en række nye muligheder. Samtidig kan projektet være med til at fjerne nogle af de bekymringer, man som privat boligejer kan have ved selv at kaste sig ud i energirenoveringer. Vi har set andre steder, at det giver bonus, når lokalområdet går sammen om grønne løsninger, og det er det, som vi med projektet her vil fremme og bakke op om”, udtaler formand for Miljø- og Energiudvalget i Fredericia Kommune Christian Bro.

 

Hvordan kommer din bolig og din landsby i betragtning?

Din landsby skal ansøge kommunen om at blive udvalgt til projektet.

 

Den enkelte landsby skal sende en fælles motiveret ansøgning til klimakoordinator Lisbet Daell Kristensen på lisbet.kristensen@fredericia.dk senest den 1. september 2014. Ansøgningen skal demonstrere ”den fælles vilje” og lysten til samarbejdsprojekter og evt. beskrive aktiviteter, der tidligere er gennemført i fællesskab, eller aktiviteter, der binder landsbyen sammen. Det kan være, man har et lokalråd, har lavet fællesanlæg, har et fælles motionsprojekt eller fællesspisninger. Det kan også være, at man netop ikke har en lang historik for fællesindsatser, men tror på, at dette projekt kan skabe sammenhold.

 

Fredericia Kommune kan sammen med projektpartnere tilbyde to landsbyer i kommunen deltagelse i ”Energi til dig og din landsby”. Selve projektet i de enkelte landsbyer består af fællesmøder om projektet, personlige boliggennemgange og rådgivning. Dertil kommer analyse og oplysning om potentielle fællesløsninger på landsby-niveau.
Fakta
Projektet er en del af et større projekt ”Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark”, hvor Region Syddanmark, 22 syddanske kommuner, de største energiselskaber og repræsentanter for virksomheder samarbejder om at fremme omstillingen til produktion og forbrug af vedvarende energi i Syddanmark og skabe nye arbejdspladser