Home FREDERICIA Endnu en medarbejder tiltræder hos Business Fredericia
Endnu en medarbejder tiltræder hos Business Fredericia

Endnu en medarbejder tiltræder hos Business Fredericia

0

Baggrunden for ansættelsen er indgåelsen af en samarbejdsaftale mellem Business Fredericia, LO og Fredericia Kommune om en sænkning af dækningsbidraget mod ansættelse af flere langtidsledige.

Målet er, at de lokale virksomheder ansætter flere ledige fra Fredericia og samtidig understøtter et uddannelsesløft hos de nuværende medarbejdere, der således også kan give plads til at ansætte ledige i virksomhederne. Fredericia Beskæftigelsesforum har på den baggrund valgt at bevillige 380.000 kr. til at understøtte den opgave via Business Fredericia.

Nete Sørensen har en stor erfaring inden for området qua selvstændig konsulentvirksomhed samt tidligere jobs som salgs – og  kompetenceudviklingskonsulent, hvor fokus har været på såvel virksomheden som det enkelte menneske. Netop derfor vil Nete kunne åbne døre og samtidig have den menneskelige indsigt i arbejdsmarkedsforholdene, og derfor finder vi at Nete Sørensen er oplagt til jobbet, siger Kristian Bendix Drejer. Samtidig er Nete Sørensen Fredericianer med et stort netværk og lokalkendskab som også vil være en fordel i jobbet siger Kristian Bendix Drejer.

Det glæder Marianne Thomsen, formand for beskæftigelsesforum at stillingen nu er besat, så vi kan   understøtte virksomhedernes fortsatte kompetence krav, og give nye jobmuligheder for fredericianere. Det vil sætte yderligere fokus på Samarbejdsaftalen som vil skabe gode rammer for byens virksomheder og få flere borgere ind på arbejdsmarkedet siger Marianne Thomsen.

Dette job er lige mig! Jeg har arbejdet som konsulent i mange år og beskæftiget mig med HR, personaleudvikling og kompetenceløft, stort set hele mit arbejdsliv. Jeg glæder mig meget til at starte og blive tilknyttet i et så spændende miljø, udtaler Nete Sørensen.