Kort Nyt

Endnu en kanditat melder sig hos Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti i Fredericia er stolte over at præsentere nr. 4 på den Konservative liste til kommunalvalget den 16. november 2021. Poul Sørensen tilfører os stærke konservative værdier på mange områder og værdifuld viden bl.a. på skoleområdet, udtaler spidskandidat for Det Konservative Folkeparti, Tommy Rachlitz Nielsen.

Poul fortæller om sig selv:

Mit navn er Poul Sørensen, og jeg bor i Trelde Sande. Jeg er konservativ og brænder for politik.

Jeg har gennem et langt arbejdsliv beskæftiget mig med skole – først 17 år som lærer, siden som konsulent i Frie Skolers Lærerforening og endelig som skoleleder i 23 år.

Jeg har i 2000 og enerne været politisk aktiv som konservativt bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformand og byrådskandidat i Fredericia. I en årrække har jeg haft lyst til at beskæftige mig med andre ting, men er aldrig holdt op med at være konservativ. Nu stiller jeg atter op, og jeg vil kæmpe for konservative værdier i Fredericia Kommune.

Jeg er gift med min hustru, Susie gennem snart 30 år, har to voksne drenge, der bor og arbejder i København, og et barnebarn på snart 3 år. En dejlig familieforøgelse, som vi nyder godt af i weekender og ferier.

Hele mit liv har jeg været med i organisatorisk og frivilligt arbejde. For tiden sidder jer i bestyrelsen i den lokale beboerforening og det lokale menighedsråd.

Jeg er optaget af ordentlighed i alle tilværelsens aspekter, og jeg ønsker, også i kommunalt byrådsarbejde, en udvikling båret af konservative værdier, der ikke kastes over bord i bestræbelser på at holde magten, eller hvor værdibaserede beslutninger løbes over ende af nye smarte eller samfundsomvæltende idéer. Jeg vil indtage konservative positioner og arbejde benhårdt for at få vores politik gennemført, snarere end at tilpasse mig modstanderes stærke krav.

Når jeg stiller op til byrådet, vil alle områder og alle sager, store som små, ligge mig på sinde. Min hovedinteresse og store viden har dog skolepolitik som omdrejningspunkt. Jeg brænder for, at den danske folkeskole skal generobre den plads, den havde år tilbage, hvor glade, fagligt stærke og dannede elever var et mål for skolen. Og hvor målet om at give børn og unge lige vilkår ikke handler om at give dem samme vilkår, men forskellige.

Ældrepolitikken ligger også mit hjerte nært. Med tanke på de ubehagelige og ganske utilstedelige sager, der har været på plejehjemmene flere steder i Danmark, vil jeg arbejde for, at vi i kommunen tilbyder ældre mennesker værdige vilkår. Mennesker, der har bidraget til vores samfund gennem et langt liv, skal imødekommes af politiske beslutninger, der sikrer det ældre menneskes personlige behov – det skal være rart at blive gammel.

Det er 100% konservativ politik at føre ansvarlig økonomisk politik. Her er det er vigtigt for mig, at der er styr på økonomien. Der skal ikke udskrives flere millioner, uden tingene er grundigt gennemarbejdet og analyseret. Spild af skatteborgernes penge er manglende respekt for, at kommunens borgere arbejder hårdt for deres penge.

Jeg ønsker en kommune, hvor den enkelte borger har et personligt ansvar – også byrådspolitikere og embedsmænd. For meget offentlig afhængighed fratager den enkelte muligheden for at klare sig selv. Der skal være plads til privat virke. Frihed og ansvar går hånd i hånd.

Det er på tide, at konservative grundholdninger mærkes i Fredericias kommunalpolitik.