Kort Nyt

Endelig er der godt nyt til høns, kalkuner, ænder og gæs gældende fra i morgen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Risikoen for fugleinfluenza er faldet, og derfor må fjerkræ igen komme helt ud i den friske luft.

Det er kravet om, at fjerkræ skal være under tag eller lukket inde, der bortfalder torsdag den 20. april 2023. Dermed er fem lange måneder gået, hvor de fleste fjerkræ har været lukket inde. Det har været frygten for fugleinfluenzasmitten, H5N1, der har sat de bevingede dyr bag lås og slå.

Ansvaret for beslutningen er ved Fødevarestyrelsen, som har baseret sin beslutning på Dansk Veterinær Konsortiums vurdering af risikoen for fugleinfluenzasmitte fra de vilde fugle. Overvågning viser, at forekomsten af fugleinfluenza blandt både vilde fugle og fugle i fangenskab er dalet i både Danmark og resten af i Europa.

Vi skal tilbage til januar 2023, hvor en mindre besætning på 60 dyr ved Ramløse blev konstateret smittede.
“Derfor vil jeg gerne minde om, at trækfuglene stadig kan bringe smitten med sig den næste måneds tid. Og fordi vilde fugle tiltrækkes af foderpladserne, bør fjerkræ ikke fodres i det fri uden overdækning”, siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup Castle.

I Danmark har vi i de fem måneder haft fem besætninger, der har været smittet med fugleinfluenzaen, og mere end 135.000 dyr blev aflivet. Fødevarestyrelsen holder forsat øje med trusselniveauet, og er klar til at hæve det, hvis det bliver nødvendig.