Læserdebat

En trist og hård fremtid venter rigtig mange borgere i Fredericia

Læserdebat af: Jan Filbært, formand for ‘Retssikkerhed for alle’

Budget teksten er på plads, partierne har været ude i medierne med deres version af hele forløbet og gældende for dem alle, så er det deres opfattelse at de har skulle strække sig langt, give afkald på mærkesager og ikke mindst forsøge at komme de udsatte, handicappede og svage borgere i møde med et budget der indeholder rettidig omhu.

Når man så lader sit blik glide ned over teksten og ned over tallene, ja så er det et noget andet billede man møder, selv partier der har sat de nævnte borgergrupper på deres arbejdsprogram i denne kommunale valgperiode, har valgt at sige ja til at sætte penge af til kultur steder frem for til hjælp for eks. Krisecenteret For Mænd.

Det betyder mere at være verdens førende som by på miljøområdet frem for at få styrket indsatsen på misbrugsområdet.

Det handler om at man ikke vil styrke området for vores unge mennesker, unge mennesker der måske har det svært eller søger fællesskaber med andre på deres egen alder.

Borgere der er ramt i det offentlige system, må se ind til besparelser, de ansatte må se ind til at de skal løbe hurtigere, skære ned på serviceniveauet og risikere at de bryder sammen og går ned med stress.

De ansatte har i deres høringssvar understreget vigtigheden af, at der ikke må beskæres men at der skal understøttes og styrkes i forhold til at de som ansatte kan se sig selv i øjnene og yde den service som borgerne har krav på og som er nødvendigt for at deres sager kan komme gennem systemet på en ordentlig og etisk korrekt måde.

Mange vil helt sikkert sige ” det er ikke byrådets skyld, det er regeringen ” ja der er vi enige, men hvis man så ved siden af vægter miljø titler og kultur steder frem for mennesker, ja så er man med til at forringe det samlede billede endnu mere.

Et er sikkert, det bliver ikke nemmere at være borger hvis du har en sag kørende i Fredericia kommune eller har brug for støtte i din hverdag til at komme gennem livet.

Vi har i foreningen Retssikkerhed For Alle gjort os klar til at modtage de mange henvendelser der helt sikkert vil komme oven på dette års budget, men er bange for at tallet af henvendelser bliver så stort at vi må sige nej til at kunne hjælpe.

Det virker paradoksalt at vi som frivillig forening skal være med til at hjælpe og støtte borgere gennem deres sager, det må og skal være stat og kommune der sørger for at ingen bliver efterladt og sørger for at deres sager ikke køre i årevis.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv