Læserdebat

En stop fyldt sal i Tøjhuset og en livlig debat ved bordende

Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem for SF – har startet en debat omring visionsproces

Byrådet har i Fredericia netop skudt gang i en visionsproces som skal sætte nye mål og pejlemærker for  byens udvikling som rækker mange år frem i tiden. I den forbindelse deltog jeg i aftes i det første af en række borgerdialog møder. Politikkernes opgave på møderne er at lytte til borgere, foreninger og virksomheders ideer og ønsker for byens udvikling. Mødet var for de af byens borgere som havde tid og lyst til at deltage. En stop fyldt sal i Tøjhuset og en livlig debat ved bordende viste et stort engagement fra de fremmødtes side. Som SF politikker er det opløftende at mange udsagn og ideer handlede om en fortsat udvikling af Fredericias styrker på natur, klima og miljø området. Udsagn om at naturen i og omkring byen er vigtig for borgernes sundhed og trivsel og noget vi skal være stolte af blev udtalt ved flere af bordene. Andre emner som jeg oplevede gik igen ved flere borde var: at Fredericia skal være en by som er god for familier at bo i herunder: at vores velfærd skal være i orden og dække behovene hvad enten man er barn, ung eller ældre, at det er vigtigt at byen har gode kultur og fritidstilbud samt at infrastrukturen fungerer. Alt sammen gode og realistiske ønsker og drømme ikke mindst set i lyset af, at det går ganske godt i Fredericia, væksten i antallet af private virksomheder og arbejdspladser er pænt stigende, hvilket har stor betydning for den kommunale økonomi og financieringen af de mange gode og primært skattefinancierede ønsker. Her ser vi dog også ind i en betydelig udfordring i form af manglen på tilstrækkeligt med lokal arbejdskraft som har de kompetencer som efterspørges. Skal vi rette op det forhold kræver det at virksomheder, fagbevægelsen, uddannelsesinstitutionerne og kommunen investerer i og samarbejder om at løfte opgaven til fælles bedste, både på kort og på lang sigt. Det er i SF optik ikke tiden til at hvile på laurbærene eller komme med forslag om at dele skattelettelser ud  til erhvervslivet i form af fjernelse af dækningsafgiften – det forslag der er groet i SFs baghave vi mener at dækningsafgiften på 6,5 promille med al respekt er et rimeligt og beskedent bidrag til udviklingen af Fredericia.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv