FREDERICIA

En oplevelse for alle sanser

Udsatteugen bød på mange spændende arrangementer – bl.a. Gospelkoncert i Lyng kirke

Som led i Fredericia Kommunes ”Udsatte uge” arrangerede Lions Club Fredericia koncert i Lyng Kirke med gospelkoret Voices of the heart. Et lokalt gospelkor som øver i Lyng Kirke.

En af korets faste publikummer konstaterede efter koncerten, at det var korets bedste koncert. Jeg kan kun være enig, da det var en dejlig oplevelse for alle sanser, og jeg gik derfra både glad og følelsesladet på den gode måde.

Lions Club Fredericia betalte korets vederlag, så billetindtægten for koncerten gik ubeskåret til Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia.

Der var heldigvis rigtig stor tilslutning til koncerten, så Lions Club Fredericia kan ved lejlighed overrække Kirkens Korshærs Varmestue en check på 7.350 kr., som med dette beløb forhåbentlig kan gøre en forskel for de udsatte mennesker i Fredericia.

Afholdelsen af et sådant arrangement falder godt i tråd med et af Lions klubbernes formål – nemlig at være aktivt interesseret i samfundets sociale velfærd.

Så har du lyst til at være med til at gøre en forskel for andre mennesker, både udsatte og andre grupper, så kan et medlemskab af Lions Club Fredericia måske være noget. Du kan altid kontakte klubbens præsident Jan Muus (40 76 36 49) for yderligere oplysninger.