Læserdebat

En lokal stemme er muligt: – Jeg håber at Fredericia er med til at hæve stemmeprocenten søndag

Læserdebat af: Allan Søgaard-Andersen, EU-kandidat for SF

Der er EU-valg på søndag. Og man har faktisk mulighed for at stemme på en lokal kandidat.

Jeg er opstillet til EU-parlamentet for SF og bosat i Fredericia. Efter min opfattelse skal det være Fredericias tur til at få indflydelse. Og dette gøres bedst med en EU-parlamentariker fra Fredericia.

For det der besluttes i EU, er også vigtigt i Fredericia.

Lige nu kæmper havmiljøet de tre steder, som omkranser Fredericia Kommune – Vejle Fjord, Lillebælt og Kolding Fjord. Vandmiljøet disse tre steder er voldsomt påvirket af kvælstofudledning og andet forurening. Noget af udledningen og forureningen stammer fra Danmark – men ikke det hele. Klimaudfordringer og miljøproblemer er grænseoverskridende udfordringer, der bedst løses via et samarbejdende EU. Vi skal have fiskene og plantelivet tilbage i Vejle Fjord, Lillebælt og Kolding Fjord.

EU er også en organisation hvor der er et vidtforgrenet samarbejde på undervisningsområdet. Elever og studerende kan lære meget ved udveksling og studiebesøg rundt omkring i de andre EU-lande. I dette samarbejde skal Fredericia ikke bagerst i køen. Faktisk har Fredericia – qua byens historie – noget helt unikt at tilbyde på dette felt.

Ved sidste EU-valg stemte ca. 2/3-dele af vælgerne i Danmark. Fredericia havde en lavere stemmeprocent. Jeg håber at Fredericia er med til at hæve stemmeprocenten på søndag.

Godt valg til fredericianerne!

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv