Læserdebat

En grøn midtby i Fredericia Kommune

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance, i Fredericia

Med fokus på bæredygtighed, miljøvenlighed og lokal kultur. Med initiativer og liberale visioner kan et livligt handels- og café-liv fremmes, der passer ind i kommunens sparebudget. Fredericia skal udnytte sin rige historie og kultur til at udvikle en bæredygtig, grøn midtby, for både lokale og turister. Byens centrum skal være det levende sted, hvor lokale og turister trives og styrker det lokale næringsliv.

Visionerne realiseres inden for Fredericia Kommunes budget ved at:

 • Udnytte nuværende ressourcer.
 • Søge partnerskaber og tilskud.
 • Inddrage frivillige.

Her er en Liberal plan for en grøn midtby i Fredericia, der integrerer beplantninger, grønne oaser og bæredygtige visioner:

 • Plant træer langs hovedstrøgene for at give skygge, reducere CO2 og forbedre byens æstetik.
 • Opfordre bygningsejere til at inkludere grønne vægge (vertikal beplantning) og taghaver, der isolerer og reducerer energiforbruget.
 • Omdan små ubrugte byområder til mini-parker, hvor folk kan nyde naturen midt i byen.
 • Cykler og gang fremmes ved at udvide cykelstier og fodgængerzoner; indfør mindre elbusser til offentlig transport.
 • Regnvandsopsamlingssystemer i offentlige bygninger og parker til vanding af planter og træer.
 • Solpaneler på fremtidige bygninger for at reducere byens afhængighed af fossile brændstoffer.
 • Ugentlige lokale markeder, hvor lokale producenter kan sælge deres varer.
 • Lad kunstnere udføre og udstille deres værker i offentlige rum for at skabe en levende kreativ atmosfære, der kan reflektere byens historie og dens forhold til fæstningen/volden.
 • Tillad midlertidige caféer eller madboder i parker eller offentlige pladser, især i sommermånederne.
 • Integration med Fæstningscenteret via historiske stier der forbinder midtbyen med Fæstningscenteret, komplet med informative skilte om byens historie.
 • Regelmæssige events, der fejrer byens historie og kultur, der tiltrækker besøgende til både midtbyen og Fæstningscenteret.
 • Indgå partnerskaber med lokale virksomheder og organisationer for at finansiere og vedligeholde grønne initiativer. Mobiliser frivillige til at hjælpe med vedligeholdelse af parker, beplantninger og andre offentlige rum.
 • Undersøg mulighederne for at få tilskud og støtte fra nationale eller internationale organisationer, der støtter bæredygtig byudvikling.

Ved at integrere disse liberale elementer kan Fredericia skabe en grøn, bæredygtig og levende midtby, der ikke kun tiltrækker turister, men også styrker det lokale fællesskab, næringsliv og økonomi, imens man tager hensyn til kommunens sparebudget for de kommende tre år.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv