Home 112 En 53-årig tysk chauffør får fængselsstraf og store bøder for benytte en anden mands førerkort til at køre lastbil.
En 53-årig tysk chauffør får fængselsstraf og store bøder for benytte en anden mands førerkort til at køre lastbil.

En 53-årig tysk chauffør får fængselsstraf og store bøder for benytte en anden mands førerkort til at køre lastbil.

0

I Retten i Kolding blev chaufføren den 13. juni 2017 idømt 30 dages fængsel og en tillægsbøde på 10.000 kr. Tillægsbøden fik manden, da han som udlænding ikke bliver idømt samfundstjeneste, ligesom en dansk chauffør ville blive det. Derudover fik han en bøde på 22.000 kr. samt en ubetinget frakendelse af førerretten i 6 måneder.

Sydøstjyllands Politi standsede chaufføren ved Skærup rasteplads den 5. februar i år. Da der var flere oplysninger, som ikke stemte sammen, blev Tungvognscenter Syd tilkaldt og foretog kontrol af chauffør og lastbil.

“Der opstod ret hurtigt en mistanke om misbrug af en anden persons førerkort,” fortæller specialanklager Pernille Moesborg.

I retten nægtede chaufføren sig skyldig.

En enig domsmandsret mente dog, at oplysningerne i sagen talte et andet sprog og dømte chaufføren.

Det tyske vognmandsselskab skulle også for retten, men der mødte ingen repræsentanter fra selskabet. Selskabet blev derfor idømt en såkaldt udeblivelsesdom og blev straffet med en bøde på 91.500 kr.

Chaufføren udbad sig betænkningstid i forhold til dommen.

For anklagemyndigheden mødte specialanklager Pernille Moesborg.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.