FREDERICIA

Elever fra Fredericias 9. klasser besøger ungdomsuddannelserne

Uge 35 byder på Uddannelsesuge i Fredericia, hvor alle elever fra 9. klasse får mulighed for at besøge ungdomsuddannelserne og få syn for sagen i forhold til, hvilke muligheder de har efter grundskolen.

Fredericia Kommune prioriterer uddannelsesvejledning og gode overgange for de unge højt. Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse hjælpes i år på vej af en ekstra indsats i form af Uddannelsesugen i uge 35, der er planlagt i kølvandet på en coronatid, hvor byens folkeskoleelever primært har haft virtuel undervisning og uddannelsesvejledning. Formålet er altså, at alle 9. klasserne kommer på fysisk besøgsrunde hos ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesugen er koordineret og sat i værk af Uddannelsesudvalget, Fredericia Uddannelsesråd og UU Fredericia, som i fællesskab ønsker at præsentere byens 9. klasser for den brede vifte af muligheder, der er på ungdomsuddannelserne.

”Vi vil gerne være med til at klæde byens elever godt på til at træffe et valg og vurdere, hvilken ungdomsuddannelse der er den rigtige for dem. Vi har samtidig en politisk ambition om at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser. På denne måde får elever, der måske ikke havde kendskab til erhvervsuddannelserne, syn for sagen og et helt konkret besøg at træffe et valg ud fra,” fortæller Pernelle Jensen (V), formand for Uddannelsesudvalget.

I løbet af ugen har hver skole én dag, hvor der er arrangeret gratis buskørsel, som fører eleverne rundt til Social- og Sundhedsskolen, Fredericia Gymnasium, International Business College og EUC Lillebælt. 

”Uddannelsesudvalget har været med til at sørge for gratis bustransport fra skolerne ud til uddannelsesinstitutionerne. På den måde slår vi et slag for, at alle elever, uanset sociale baggrund, får lige muligheder for at komme ud og se og høre om de forskellige ungdomsuddannelser” fortæller Anette Hyre-Jensen (A), medlem af Uddannelsesudvalget.

På de enkelte ungdomsuddannelser vil der være rundvisning og oplæg, der giver eleverne et indblik i, hvilket uddannelsesmiljø de kan forvente det pågældende sted. 

Jesper Norvang, Uddannelsesleder fra EUC Lillebælt, uddyber:

”Da introforløb for 8. klasserne i foråret blev afviklet virtuelt pga. Covid-19, har vi ikke haft fysisk besøg af de unge mennesker, der nu går i 9. klasse. Det primære formål med uge 35 er, at eleverne får mulighed for at ”besigtige staldene”, når vi viser vores faciliteter, værksteder osv. frem. Vi vil også gerne vise eksempler på det ungdomsmiljø, de kan forvente, hvis de vælger en uddannelse på EUC Lillebælt.”

Forhåbningen er, at Uddannelsesugen kan være med til at give unge et nyt perspektiv og et større indblik – og måske også tiltrække flere unge til uddannelser inden for velfærdsområdet. 

”Vi har behov for flere unge på velfærdsuddannelserne. I løbet af uddannelsesugen er de unge også på besøg på Social- og Sundhedsskolen, og vi håber, at det kan få flere unge til at få øjnene op for denne uddannelsesvej. Vi har brug for flere varme hænder til at løfte omsorgs- og plejeopgaven i takt med, at antallet af ældre stiger i Danmark,” fortæller Inger Nielsen (O), næstformand i Uddannelsesudvalget.

Besøget fra skoleeleverne er da også noget, Social- og Sundhedsskolen ser meget frem til – særligt i lyset af, at det obligatoriske ung-til-ung arrangement sidste efterår blev aflyst og erstattet af onlinevejledning.

”Vi glæder os til at møde alle eleverne fra byens 9. klasser. Corona har lært os, at onlineundervisning kan noget, men jeg tænker, at det er vigtigt for de unge mennesker at komme ud og opleve uddannelserne i virkeligheden. Vi har planlagt besøget således, at de både kommer rundt og ser skolen og vores faglokaler, snakker med nogle af vores unge elever og selvfølgelig prøver, hvordan undervisningen foregår på en Social- og Sundhedsskole, hvor man hele tiden skal koble teori og praksis,” fortæller Helle Møller Nielsen, der er uddannelsesvejleder og rekrutteringskonsulent på Social- og Sundhedsskolen.

Når Uddannelsesugen er gået, har i alt 551 elever fra 9. klasse været på rundtur på ungdomsuddannelserne, og dermed er de forhåbentlig blevet klædt endnu bedre på til at træffe deres valg om, hvor deres fremtidige uddannelse skal foregå.

Fakta

Uddannelsesugen er for elever i 9. klasse på 

  • Ullerup Bæk Skolen
  • Kirstinebjergskolen
  • Erritsø Fællesskole
  • Fjordbakkeskolen
  • Sct. Knuds Skole
  • Fredericia Realskole
  • Fredericia Friskole