Pressemeddelelse

Ekstraordinær hædersgave til Anden Verdenskrigs helte og ofre

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

I dag modtager personer, der under besættelsen af Danmark ydede en særlig indsats, en ekstraordinær hædersgave. Modtagerne er modstandsfolk under besættelsen, ofre for krigen samt efterladte. Anledningen er, at det i dag er 80 år siden, den daværende danske regering brød med den tyske besættelsesmagt

For at markere dagen har Folketinget på initiativ fra beskæftigelsesministeren besluttet at give en ekstraordinær hædersgave til tidligere modstandsfolk og personer, der har ydet en særlig indsats, eller som har lidt særligt afsavn under besættelsestiden.

Det drejer sig om modstandsfolk, indsatte i koncentrationslejre, folk, der har arbejdet i allieret skibstjeneste m.fl., samt deres efterladte. I alt forventes 490 personer at modtage en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kroner i anledning af 80 års dagen for bruddet med besættelsesmagten den 29. august 1945.

Siden 1945 har de nævnte grupper hvert år modtaget en anerkendelse for deres særlige indsats og rolle under besættelsen. Det er sket i form af en årlig hædersgave, som i dag er på 16.100 kr. I 1945 blev hædersgaven fastsat til ti procent af en maskinarbejders årsløn, der dengang var på 8.000 kr. Den ekstraordinære hædersgave er dermed en særlig ekstra anerkendelse i forbindelse med mærkedagen.

Den danske regerings brud med besættelsesmagten i august 1943 kom på baggrund af en periode med demonstrationer, strejker og sabotageaktioner vendt mod besættelsesmagten. Den direkte årsag til bruddet var, at den tyske besættelsesmagt stillede en række krav til den danske regering om bl.a. at indføre undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage.

Det kunne den danske regering ikke imødekomme, hvorefter den ophørte med at fungere den 29. august 1943. Herefter indførte besættelsesmagten selv undtagelsestilstand indtil krigens slutning i maj 1945.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Det danske samfund har meget at takke de tidligere modstandsfolk for. Det samme gælder de personer, der har ydet en særlig indsats under besættelsen og dem, der led særligt afsavn på grund af krigen. Vi er stadig taknemmelige. De gjorde en forskel.

– Lige nu kæmper ukrainerne for deres og vores frihed. Selvom det snart er 80 år siden, der var krig i Danmark, viser Ukraines frihedskamp, at vi desværre aldrig kan tage vores frihed for givet.

– Regeringen ønsker at markere 80-årsdagen for bruddet med samarbejdspolitikken ved give en ekstraordinær hædersgave. Det er vigtigt for vores demokrati, at vi husker dem, der satte Danmark forrest i kampen for frihed.