DanmarkC TV

Home FREDERICIA Efter store jordskred på volden ved Østerstrand: Jordprøver taget
Efter store jordskred på volden ved Østerstrand: Jordprøver taget

Efter store jordskred på volden ved Østerstrand: Jordprøver taget

0


I vintermånederne oplevede vi historisk store nedbørsmængder. I den forbindelse opstod der to store jordskred på Østervold.
Nu er det tid til at udbedre de store skader på voldskråningen.

I første omgang foretager virksomheden Sweco fire boringer. De har foretaget de første boringer i dag.
Der foretages to boringer ved hvert skred, henholdsvis en boring i voldstien til en dybde af 10 meter samt en boring ved voldfoden til en dybde af 5 meter.

Boringerne tager jordprøver fra forskellige dybder for at se, hvilke jordtyper voldskråningen er opbygget af. Herefter analyseres jorden.
Analysen skal afklare, hvad det er, der har forsaget jordskreddene, samt afklare, hvordan reetableringen bedst foretages, så det ikke sker igen.

Desuden foretages en DualEm-opmåling af jordens beskaffenhed langs Østervold, som samtidig kan se, om der findes skjulte genstande under jorden.

Det kan nemlig ikke udelukkes, at de gamle jordudposninger, som fandtes begge steder i forvejen, skyldes ikke-opfyldte byggerier fra 2. Verdenskrig.
Der er tidligere konstateret, at torpedobunkerne i Østervold blev efterladt som hulrum. Man kan på denne måde måske få vished for, om det sydligste skred er sket over en torpedobunker, og om det nordligste skred er sket over den dobbelt-tunnel, der har gået fra Bülows Kaserne til stranden. Hvis jorden er for lerholdig, kan evt. skjulte byggerier desværre ikke registreres.
Det skal også understreges, at der ikke er tale om en georader, hvis formål er at registrere skjulte spor under jorden, men derimod en opmåling til analyse af jordopbygningen.

Efter boringerne og den geofysiske opmåling udarbejdes en rapport, som skal danne grundlaget for det egentlige genopbygnings-projekt på den anden side af sommerferien.

(Foto og kilde: Fredericia Vold)